Teknisk kvalitet 
för trygghet och konkurrenskraft

Teknisk kvalitet är viktig för vår trygghets skull och har alltid utgjort en av industrins hörnstenar. Med inspektion och provning kan risker för haverier och kvalitetsproblem till stor del kontrolleras, förutses och minimeras. NDT Training Center erbjuder certifiering och utbildning inom marknadens mest efterfrågade områden, dessutom hittar du här kvalificerad personal redo för anställning inom inspektion och provning.

NDT Training Center är ackrediterat som certifieringsorgan enligt ISO/IEC 17024. I vårt åtagande ingår att arbeta opartiskt och oberoende. Alla certifieringsuppdrag ska utföras med sekretess och utan att gynna eller missgynna någon enskild person eller något enskilt företag. Alla examineringsresultat analyseras och jämförs därför kontinuerligt för att bevaka och säkerställa att inga oskäliga skillnader föreligger.

Läs mer
AF-utbildning/YH-utbildning
Läs mer
Läs mer
Läs mer

Den rätta vägen i kvalitetsarbetet

Kvalitetssäkring är en nödvändighet inom vitt skilda områden. Vår industri måste ha rätt kvalitet på sina produkter. Att leverera rätt produkt i rätt tid och med rätt kvalitet är mycket viktigt. Om ditt barn ska ut och flyga – vilken kompetens vill du att den som kontrollerat flygplanet har?

Läs mer

Aktuellt från Teknisk kvalitet

Dags för examination inom fordonsbesiktning?

Nu kan du boka examinationstillfällen under våren 2017 för olika behörigheter inom fordonsbesiktning. Vi erbjuder examinering nära dig och utför också [...]

Ny avancerad oförstörande provningsteknik – mirakelmedicin för industrin?

Oförstörande provning (OFP) har funnits i 150 år Den första metoden var en föregångare till penetrantprovning, som användes för att [...]

Att lyckas med svetsade konstruktioner från lågkostnadsländer

Allt fler svetsarbeten flyttas till lågkostnadsländer. Och visst kan detta vara framgångsrikt och spara pengar. Men det finns även saker [...]

Till bloggen