Teknisk kvalitet 
för trygghet och konkurrenskraft

Teknisk kvalitet är viktig för vår trygghets skull och har alltid utgjort en av industrins hörnstenar. Med inspektion och provning kan risker för haverier och kvalitetsproblem till stor del kontrolleras, förutses och minimeras. NDT Training Center erbjuder certifiering och utbildning inom marknadens mest efterfrågade områden, dessutom hittar du här kvalificerad personal redo för anställning inom inspektion och provning.

NDT Training Center är ackrediterat som certifieringsorgan enligt ISO/IEC 17024. I vårt åtagande ingår att arbeta opartiskt och oberoende. Alla certifieringsuppdrag ska utföras med sekretess och utan att gynna eller missgynna någon enskild person eller något enskilt företag. Alla examineringsresultat analyseras och jämförs därför kontinuerligt för att bevaka och säkerställa att inga oskäliga skillnader föreligger.

Läs mer
AF-utbildning/YH-utbildning
Läs mer
Läs mer
Läs mer

Den rätta vägen i kvalitetsarbetet

Kvalitetssäkring är en nödvändighet inom vitt skilda områden. Vår industri måste ha rätt kvalitet på sina produkter. Att leverera rätt produkt i rätt tid och med rätt kvalitet är mycket viktigt. Om ditt barn ska ut och flyga – vilken kompetens vill du att den som kontrollerat flygplanet har?

Läs mer

Aktuellt från Teknisk kvalitet

  • Fordonsbesiktningstekniker

NDT startar ”släcka tvåor”-utbildning

NDT Training Center har nu blivit godkända av Swedac att genomföra kontrollantutbildning för egna reparationer, så kallad ”släcka tvåor”-utbildning. Det [...]

  • Examinering inom fordonsbesiktning

Dags för examination inom fordonsbesiktning?

Vi erbjuder examinering i era egna lokaler när det passar er! NDT Training Center utbildar och certifierar besiktningstekniker för samtliga [...]

Ny avancerad oförstörande provningsteknik – mirakelmedicin för industrin?

Oförstörande provning (OFP) har funnits i 150 år Den första metoden var en föregångare till penetrantprovning, som användes för att [...]

Till bloggen