Våra utbildningsprogram

Inspektions- och provningsingenjör, IPI – yrkeshögskoleutbildning

Denna utbildning pågår under två år. Nedan ser du utbildningens innehåll i den senast genomförda utbildningen. 5 YH-poäng motsvarar en veckas studier.

Förkunskapskrav
Industritekniska programmet
• Industritekniska processer 2, 100p
• Produktionskunskap 2, 100p
• Matematik 3b, 100p

alternativt:
Teoretiska kurser som finns på fler program
• Fysik 1, 150p
• Matematik 3, 100p

Antal poäng

Ansökan

För tillfället finns ingen planerad kursstart.
Anmäl ditt intresse här!

yh-logga liggande

Kursområde Åk 1 Åk 2 Totalt
Grundläggande teknik 45 15 60
Industrikunskap 15 5 20
Provning och kontroll 45 35 80
Dokumentation och språk 15 15 30
Kvalitet och säkerhet 20 20 40
Projektledning 0 20 20
LIA-praktik 75 75 150
Examensarbete 0 30 30
Summa 215 215 430
Mer detaljerad beskrivning