Styrande lagstiftning

Här kan du läsa de lagstiftningsdokument som styr utbildningen och certifieringen av fordonsbesiktningstekniker.

TSFS 2010:90 icon-pdf
SFS 2010:75 icon-pdf