Kontrollantutbildning ER

NDT Training Center erbjuder kontrollantutbildning för fordonsbesiktning (”släcka tvåor”) som ackrediterats av Swedac. Kurserna ges både som öppen utbildning eller företagsintern utbildning. För diplomering kvävs godkänt resultat vid prov.

Kurslängd

Lätta fordon: 1,5 dag.
Tunga fordon: 2 dagar.

Kursavgift öppen utbildning

Lätta fordon: 6500 kr exkl. mervärdesskatt.
Tunga fordon: 7600 kr exkl. mervärdesskatt.
Lunch och kaffe med bröd ingår. Middag och övernattning bekostas av deltagaren. Kontakta oss om du vill ha hjälp att boka hotellrum.

Boka kurs här

Kursdatum öppen utbildning

Jönköping, 22-23 november

Företagsintern utbildning

Företagsintern utbildning genomförs enligt överenskommelse. Kontakta oss här för offert.

Att tänka på

Den ackrediterade verkstadens interna kontrollfunktionen (som kontrollerar fordonsverkstadens reparationer) ska vara oberoende. Det innebär bland annat att kontrollen inte får utföras av samma person som utfört reparationen. Av den anledningen kan enmansföretag inte ackrediteras.

Förkunskaper

Kontrollanten ska ha slutfört en fordonsmekanisk utbildning och ha minst två års praktisk erfarenhet av fordonsreparationer, alternativt minst sex års praktisk erfarenhet. Förkunskaper kontrolleras av Swedac vid ackrediteringstillsynen.