Induktiv provning, nivå 1

Induktiv provning, eller som man lika ofta kallar metoden, virvelströmsprovning innebär att man söker av en yta med en probe som sänder ut ett magnetfält som induceras i provningsobjektet. Med hjälp av ett instrument kopplat till proben kan man bl a utföra materialsortering, skikttjockleksmätning eller detektera sprickor.

Vanligt förekommande tillämpningar: detektering av sprickor inom flygindustrin, tubprovning, detektering av sprickor runt bult- och nithål, färgtjockleksmätning på fartygsskrov.

En nivå 1-operatör får ej arbeta självständigt, utan ska arbeta efter en skriftlig arbetsinstruktion.

Boka här

Kursupplägg

Kurs: 40 timmar

Genomgång av teoretiska avsnitt. Praktik genom laborationer där t ex kalibrering av utrustning och provning av olika objekt ingår.

 

Examinering

Examinering: 1 dag

Två teoretiska prov bestående av kryssfrågor, Allmän del samt Speciell del. Den praktiska delen består av provning av 3 st objekt.

 

Kurslitteratur

Kompendiet Induktiv provning nivå 1 med övningsfrågor.

 

Styrande dokument

EN ISO 9712
Nordtest Doc Gen 010

Kursinnehåll

  • Grundläggande ellära och principer för virvelström.
  • Beskrivning och handhavande av instrument samt olika typer av probers betydelse.
  • Tillämpning av fasanalys.
  • Kontroll av svetsfogar, tuber och nithål.
  • Materialsortering.
  • Val av metod samt praktiska övningar.

Kursavgift

19.500:– exkl. mervärdesskatt. Kaffe samt kurslitteratur ingår i kursavgiften. Kostnad för examinering/certifiering tillkommer, se separat prislista nedan.

Påbyggnadskurser

  • Induktiv provning nivå 2 och 3.

Kompletterande dokument

Övrig information

Prislista certifiering
Priser på certifiering enligt SS-EN ISO 9712/NORDTEST.

Fullsatt kurs
Vid fullsatt kurs, kontakta oss så försöker vi anordna ytterligare ett kurstillfälle.

Kursplats
Utbildningen genomförs i NDT Training Centers lokaler, Regattagatan 23, Västerås. Hitta hit!

Behov av hotell?
Vi har rabatterade priser på hotell. Vill Ni att vi ombesörjer bokning av hotellrum anger Ni det på anmälan.

Vi utfärdar synintyg
Synintyg krävs för att få ut sitt certifikat, vilket vi kan ordna på plats. Synintyget ska vara efter Jæger 1 eller Times New Roman 4.5 på minst 30,5 cm och efter Ishihara´s färgseende samt ONE TUV BV, Shades of Gray.