Induktiv provning, nivå 2

Induktiv provning, eller som man lika ofta kallar metoden, virvelströmsprovning innebär att man söker av en yta med en probe som sänder ut ett magnetfält som induceras i provningsobjektet. Med hjälp av ett instrument kopplat till proben kan man bl a utföra materialsortering, skikttjockleksmätning eller detektera sprickor.

Vanligt förekommande tillämpningar: detektering av sprickor inom flygindustrin, tubprovning, detektering av sprickor runt bult- och nithål, färgtjockleksmätning på fartygsskrov.

En nivå 2-operatör i ET får självständigt utföra provning samt utvärdera resultatet.

Boka här

Kursupplägg

Kurs: 48 timmar. Genomgång av teoretiska avsnitt. Praktik genom laborationer där t ex kalibrering av utrustning och provning av olika objekt ingår.

Examinering

2 dagar. Två teoretiska prov bestående av kryssfrågor, Allmän del samt Speciell del.
Den praktiska delen består av upprättande av en arbetsinstruktion för en nivå 1:a samt provning av 7 st objekt beroende på omfattning.

Kurslitteratur

Kompendiet Induktiv provning nivå 2 med övningsfrågor.

 

Styrande dokument

EN ISO 9712
Nordtest Doc Gen 010

Kursinnehåll

  • Repetition av nivå 1 teorin
  • Fördjupning i teorin med matematiska samband
  • Impedansplansanalys
  • Val av provningsfrekvens
  • Utarbetande av arbetsinstruktion för nivå 1:or
  • Rapportering
  • Standarder för metoden samt praktiska övningar
  • Materialsortering
  • Val av metod samt praktiska övningar

 

Kursavgift

23.400:– exkl mervärdesskatt. Kaffe samt kurslitteratur ingår i kursavgiften.
Kostnad för examinering/certifiering tillkommer, se separat prislista nedan.

Kompletterande dokument

Övrig information

Prislista certifiering
Priser på certifiering enligt SS-EN ISO 9712/NORDTEST.

Fullsatt kurs
Vid fullsatt kurs, kontakta oss så försöker vi anordna ytterligare ett kurstillfälle.

Kursplats
Utbildningen genomförs i NDT Training Centers lokaler, Regattagatan 23, Västerås. Hitta hit!

Behov av hotell?
Vi har rabatterade priser på hotell. Vill Ni att vi ombesörjer bokning av hotellrum anger Ni det på anmälan.

Vi utfärdar synintyg
Synintyg krävs för att få ut sitt certifikat, vilket vi kan ordna på plats. Synintyget ska vara efter Jæger 1 eller Times New Roman 4.5 på minst 30,5 cm och efter Ishihara´s färgseende samt ONE TUV BV, Shades of Gray.