Magnetpulverprovning, nivå 2

Certifiering magnetpulverprovning

Provningsprincipen grundar sig på att ett magnetfält induceras i ett provobjekt, t ex med ett magnetok, samtidigt som ett järnpulver appliceras på ytan. Finns en spricka i objektet samlas pulvret dit och gör sprickan synlig för blotta ögat. Metoden detekterar ytligt belägna defekter i magnetiska material.

Boka här

Kursupplägg

Kurs: 40 timmar

Teoretiska genomgångar varvas med praktiska övningar.

Examinering

Examinering: 2 dagar

Två teoretiska prov bestående av kryssfrågor, Allmän del samt Speciell del.
Den praktiska delen består av upprättande av en arbetsinstruktion för en nivå 1:a samt provning av 5 st objekt.

Kurslitteratur

Kurskompendiet Magnetpulverprovning nivå 2 med övningsfrågor.
Lånestandarder.

Styrande dokument

EN ISO 9712.
Nordtest Doc Gen 010.
SS-EN 1290.
SS-EN 1291.
SS-EN 17638.
SS-EN 23278.
SS-EN 10228-1.
SS-EN 1369.
SS-EN 9934-1.

Kursinnehåll

  • Allmänt om metoden, fysikaliska grunder.
  • Magnetiseringsmetoder, utrustning, kontroll av utrustning.
  • Utvärdering av indikationer, dokumentation, val av metod.
  • Utfärdande av arbetsinstruktion samt praktiska övningar.

Teoretisk och praktisk erfarenhet

  • 40 dokumenterade kurstimmar.
  • 4 månaders praktik.

Påbyggnadskurser

  • Magnetpulverpovning nivå 3.

Kursavgift

17.000:– exkl mervärdesskatt. Kaffe samt kurslitteratur ingår i kursavgiften.

Kostnad för examinering/certifiering tillkommer, se separat prislista nedan.

Kompletterande dokument

Övrig information

Prislista certifiering
Priser på certifiering enligt SS-EN ISO 9712/NORDTEST.

Fullsatt kurs
Vid fullsatt kurs, kontakta oss så försöker vi anordna ytterligare ett kurstillfälle.

Kursplats
Utbildningen genomförs i NDT Training Centers lokaler, Regattagatan 23, Västerås. Hitta hit!

Behov av hotell?
Vi har rabatterade priser på hotell. Vill Ni att vi ombesörjer bokning av hotellrum anger Ni det på anmälan.

Vi utfärdar synintyg
Synintyg krävs för att få ut sitt certifikat, vilket vi kan ordna på plats. Synintyget ska vara efter Jæger 1 eller Times New Roman 4.5 på minst 30,5 cm och efter Ishihara´s färgseende samt ONE TUV BV, Shades of Gray.