Certifiering penetrantprovning, nivå 2

Den här metoden är den mest använda av ofp-metoderna.

Grundprincipen är enkel, en färgad vätska appliceras på en yta, efter en viss tid avlägsnas överskottspenetranten, varefter en framkallare sprayas på. Färg som sugits in i t ex en spricka i ytan indikeras som en färgad linje i framkallaren.

Boka här

Kursupplägg

Kurs: 40 timmar

Genomgång av teoretiska avsnitt varvat med praktiska övningar.

 

Examinering

Examinering: 2 dagar

Två teoretiska prov bestående av kryssfrågor, Allmän del samt Speciell del.
Den praktiska delen består av upprättande av en arbetsinstruktion för en nivå 1:a samt provning av 5 st objekt. Omfattningen kan variera beroende på behov av sektor/penetrantmetod.

 

Kurslitteratur

Kompendiet Penetrantprovning nivå 2 med övningsfrågor.
Lånestandarder.

 

Styrande dokument

EN ISO 9712

Nordtest Doc Gen 010

Standarder för penetrantprovning och acceptansnivå för respektive sektor (svets, gjutgods, smide).

Kursinnehåll

  • Allmänt om metoden, fysikaliska grunder.
  • Möjligheter och begränsningar.
  • Inverkan på miljön.
  • Penetrantsystem och utrustning.
  • Kontroll av utrustning, utvärdering av indikationer.
  • Val av metod, utfärdande av arbetsinstruktion samt praktiska övningar.
  • Genomgång av relevanta standarder för penetrantprovning.

 

Teoretisk och praktisk erfarenhet

  • 40 dokumenterade kurstimmar.
  • 4 månaders praktik.

 

Påbyggnadskurser

Penetrantprovning nivå 3

 

Kursavgift

17.000:– exkl mervärdesskatt. Kaffe samt kurslitteratur ingår i kursavgiften.
Kostnad för examinering/certifiering tillkommer, se separat prislista nedan.

Kompletterande dokument

Övrig information

Prislista certifiering
Priser på certifiering enligt SS-EN ISO 9712/NORDTEST.

Fullsatt kurs
Vid fullsatt kurs, kontakta oss så försöker vi anordna ytterligare ett kurstillfälle.

Kursplats
Utbildningen genomförs i NDT Training Centers lokaler, Regattagatan 23, Västerås. Hitta hit!

Behov av hotell?
Vi har rabatterade priser på hotell. Vill Ni att vi ombesörjer bokning av hotellrum anger Ni det på anmälan.

Vi utfärdar synintyg
Synintyg krävs för att få ut sitt certifikat, vilket vi kan ordna på plats. Synintyget ska vara efter Jæger 1 eller Times New Roman 4.5 på minst 30,5 cm och efter Ishihara´s färgseende samt ONE TUV BV, Shades of Gray.