Radiografering, nivå 1

Kallas även röntgenprovning efter den stråltyp som används vid provningen. Vid provningen bestrålas ett objekt med en elektromagnetisk strålning, oftast från ett röntgenrör, en film på motstående sida av objektet exponeras. En hålighet i t ex en svets gör att det avsnittet exponeras mer (blir svartare) på filmen.

En nivå 1 operatör får självständigt ”ta film” men ej granska filmen. En stor fördel med metoden är att resultatet dokumenteras på en film.

Boka här

Kursupplägg

Kurs: 40 timmar

Genomgång av teoretiska avsnitt. Praktik genom laborationer där provning av olika objekt ingår.

Examinering

Examinering: 1 dag

Två teoretiska prov bestående av kryssfrågor, Allmän del samt Speciell del.
Den praktiska delen består utav 3 st objekt.

Kurslitteratur

Kompendiet Radiografering med övningsuppgifter.
Lånestandarder.

Styrande dokument

EN ISO 9712
Nordtest Doc Gen 010
SS-EN 1435
SS-EN 444
CEN ISO-TR 25017

Kursinnehåll

  • Röntgenteori, isotoper, val av radiograferingsteknik.
  • Framkallning av film, genomgång av svensk standard, radiografering av svets, gjutgods.
  • IQI (bildkvalitetsindikatorer), exempel på röntgenutrustningar.
  • Svärtningsmätning, strålskydd samt praktiska övningar.

Teoretisk och praktisk erfarenhet

  • 40 dokumenterade kurstimmar. För certifiering krävs även 16 timmars grundutbildning i strålskydd, godkänd av SSM, strålsäkerhetsmyndigheten. Utbildningen genomförs måndag-tisdag i anslutning till varje RT 1-utbildning. För mer information kontakta NDT.
  • 3 månaders praktik.

Påbyggnadskurser

  • Radiografering nivå 2 och 3.

Kursavgift

17.000:– exkl mervärdesskatt. Kaffe samt kurslitteratur ingår i kursavgiften.
Kostnad för examinering/certifiering tillkommer, se separat prislista nedan.

Kompletterande dokument

Övrig information

Prislista certifiering
Priser på certifiering enligt SS-EN ISO 9712/NORDTEST.

Fullsatt kurs
Vid fullsatt kurs, kontakta oss så försöker vi anordna ytterligare ett kurstillfälle.

Kursplats
Utbildningen genomförs i FORCE Technology Swedens lokaler, Otto E Andersens gata 3, Örebro.

Behov av hotell?
Vi har rabatterade priser på hotell. Vill Ni att vi ombesörjer bokning av hotellrum anger Ni det på anmälan.

Vi utfärdar synintyg
Synintyg krävs för att få ut sitt certifikat, vilket vi kan ordna på plats. Synintyget ska vara efter Jæger 1 eller Times New Roman 4.5 på minst 30,5 cm och efter Ishihara´s färgseende samt ONE TUV BV, Shades of Gray.