Radiografering, nivå 2

Kallas även röntgenprovning efter den stråltyp som används vid provningen. Vid provningen bestrålas ett objekt med en elektromagnetisk strålning, oftast från ett röntgenrör, en film på motstående sida av objektet exponeras. En hålighet i t ex en svets gör att det avsnittet exponeras mer (blir svartare) på filmen.

En nivå 2 operatör har behörighet att granska och bedöma radiografisk film. Lämplig bakgrund är att ha arbetat en eller ett par år som RT 1-operatör.

Boka här

Kursupplägg

Kurs: 80 timmar

Teoretiska avsnitt varvas med praktisk granskning av radiogram. Repetition av RT 1.

Examinering

Examinering: 2 dagar

Två teoretiska prov bestående av kryssfrågor, Allmän del samt Speciell del. Den praktiska delen består av upprättande av en arbetsinstruktion för en nivå 1:a samt filmgranskning och upptagningsteknik.

Kurslitteratur

Kompendiet Radiografering med övningsuppgifter.
Lånestandarder.

Styrande dokument

EN ISO 9712.
Nordtest Doc Gen 010.
SS-EN 1435.
SS-EN 12517.

Kursinnehåll

  • Röntgenteori, isotoper, val av radiograferingsteknik.
  • Framkallning av film, genomgång av svensk standard, radiografering av svets.
  • IQI (bildkvalitetsindikatorer), svetsdiskontinuiteter, exempel på röntgenutrustningar.
  • Svärtningsmätning, upprättande av arbetsinstruktion.
  • Strålskydd samt filmbedömning av svetsar i stål och lättmetaller. Omfånget av filmbedömningen kan också begränsas till att endast omfatta svetsar i stål.

Teoretisk och praktisk erfarenhet

  • 136 dokumenterade kurstimmar, 56 från nivå 1 samt 80 från nivå 2.
  • 12 månaders praktik, 3 + 9 månader.

Påbyggnadskurser

Radiografering nivå 3.

Kursavgift

34.650:– exkl mervärdesskatt. Kaffe samt kurslitteratur ingår i kursavgiften.
Kostnad för examinering/certifiering tillkommer, se separat prislista nedan.

Kompletterande dokument

Övrig information

Prislista certifiering
Priser på certifiering enligt SS-EN ISO 9712/NORDTEST.

Fullsatt kurs
Vid fullsatt kurs, kontakta oss så försöker vi anordna ytterligare ett kurstillfälle.

Kursplats
Utbildningen genomförs i Inspecta Swedens lokaler, Neongatan 4 B, Göteborg.

Behov av hotell?
Vi har rabatterade priser på hotell. Vill Ni att vi ombesörjer bokning av hotellrum anger Ni det på anmälan.

Vi utfärdar synintyg
Synintyg krävs för att få ut sitt certifikat, vilket vi kan ordna på plats. Synintyget ska vara efter Jæger 1 eller Times New Roman 4.5 på minst 30,5 cm och efter Ishihara´s färgseende samt ONE TUV BV, Shades of Gray.