Radiografering, nivå 3

Kallas även röntgenprovning efter den stråltyp som används vid provningen. Vid provningen bestrålas ett objekt med en elektromagnetisk strålning, oftast från ett röntgenrör, en film på motstående sida av objektet exponeras. En hålighet i t ex en svets gör att det avsnittet exponeras mer (blir svartare) på filmen.

En nivå 3 person har en ledande befattning på företaget. Rollen kan variera, men kan innebära tekniskt metodansvar för aktuell ofp metod, personalansvar eller annan ledande roll.

Boka här

Kursupplägg

Kurs: 40 timmar. Teoretiska genomgångar i lektionssal.

Examinering

1 dag.
Del D, allmänna prov om metoden och dess principer.
Del E, Speciella frågor som övervägande berör relevanta standarder eller normer.
Del F, procedurskrivning. Upprättande av en beskrivning över ofp-provning som uppfyller bestämda krav i standarder. 

För nivå 3 certifiering krävs att personen innehar giltigt nivå 2 certifikat för metoden i fråga. Detta certifikats sektors behörighet följer med till nivå 3 certifikatet. I de fall andra behörigheter önskas eller om inget nivå 2 certifikat finns måste ett praktiskt prov motsvarande nivå 2 genomföras.

Kurslitteratur

Lärarpresentationer.
ASNT NDT-Handbook.

Styrande dokument

SS-EN ISO 9712.
Nordtest DOC GEN 010.

Kursinnehåll

  • Repetition av nivå 2 teorin.
  • Fördjupningar av metodens teori.
  • Beskrivning av praktiska tillämpningar i ofp-metoden.
  • Fördjupning och analys av relevanta standarder och normer för metoden.
  • Genomgång av och träning i procedurskrivning.

Mer information kring den allmänna delen hittar du under
>Allmän nivå 3-utbildning

21.200:– exkl mervärdesskatt. Kaffe samt kurslitteratur ingår i kursavgiften.
Kostnad för examinering/certifiering tillkommer, se separat prislista nedan.

Kompletterande dokument

Övrig information

Prislista certifiering
Priser på certifiering enligt SS-EN ISO 9712/NORDTEST.

Fullsatt kurs
Vid fullsatt kurs, kontakta oss så försöker vi anordna ytterligare ett kurstillfälle.

Kursplats
Utbildningen genomförs i Inspecta Swedens lokaler, Neongatan 4 B, Göteborg.

Behov av hotell?
Vi har rabatterade priser på hotell. Vill Ni att vi ombesörjer bokning av hotellrum anger Ni det på anmälan.

Vi utfärdar synintyg
Synintyg krävs för att få ut sitt certifikat, vilket vi kan ordna på plats. Synintyget ska vara efter Jæger 1 eller Times New Roman 4.5 på minst 30,5 cm och efter Ishihara´s färgseende samt ONE TUV BV, Shades of Gray.