Ultraljudprovning, nivå 1

Ett högfrekvent ljud sänds ut från en sökare ner i ett objekt som ska undersökas. Ljudet reflekteras tillbaka till sökaren om det träffar på en gränsyta, t ex en spricka. Det reflekterade ljudet behandlas av ett instrument där en indikation kan återges på en bildskärm.

Används ofta förutom att detektera defekter, till tjockleksmätning.

En nivå 1 operatör får ej arbeta självständigt, utan ska arbeta efter en skriftlig arbetsinstruktion.

Boka här

Kursupplägg

Kurs: 64 timmar

Genomgång av teoretiska avsnitt. Praktik genom laborationer där t ex kalibrering av utrustning och provning av olika objekt ingår.

Examinering

Examinering: 1 dag

Två teoretiska prov bestående av kryssfrågor, Allmän del samt Speciell del.
Den praktiska delen består utav provning av 3 st objekt.

Kurslitteratur

Kompendiet Ultraljud nivå 1 med övningsfrågor.
Lånestandarder.

Styrande dokument

EN ISO 9712.
Nordtest Doc Gen 010.
SS-EN 583.
CEN ISO-TR 25107.

Kursinnehåll

  • Ultraljudteori, apparaten och sökarens funktioner.
  • Kalibrering, känslighetsinställning, olika referensfel, olika materials påverkan av ljudet.
  • Inledning till provning av gjutna, smidda, valsade ämnen samt svetsprovning.
  • Olika materials inverkan samt praktiska övningar.

Teoretisk och praktisk erfarenhet

  • 64 dokumenterade kurstimmar.
  • 3 månaders praktik.

Påbyggnadskurser

Ultraljudprovning nivå 2 och 3.
IPI. Valsade, smidda och gjutna material.
Phased Array Ultraljud nivå 1 och 2.

Kursavgift

26.950:- exkl mervärdesskatt. Kaffe samt kurslitteratur ingår i kursavgiften.
Kostnad för examinering/certifiering tillkommer, se separat prislista nedan.

Kompletterande dokument

Övrig information

Prislista certifiering
Priser på certifiering enligt SS-EN ISO 9712/NORDTEST.

Fullsatt kurs
Vid fullsatt kurs, kontakta oss så försöker vi anordna ytterligare ett kurstillfälle.

Kursplats
Utbildningen genomförs i NDT Training Centers lokaler, Regattagatan 23, Västerås. Hitta hit!

Behov av hotell?
Vi har rabatterade priser på hotell. Vill Ni att vi ombesörjer bokning av hotellrum anger Ni det på anmälan.

Vi utfärdar synintyg
Synintyg krävs för att få ut sitt certifikat, vilket vi kan ordna på plats. Synintyget ska vara efter Jæger 1 eller Times New Roman 4.5 på minst 30,5 cm och efter Ishihara´s färgseende samt ONE TUV BV, Shades of Gray.