Ultraljudprovning, nivå 2

Ett högfrekvent ljud sänds ut från en sökare ner i ett objekt som ska undersökas. Ljudet reflekteras tillbaka till sökaren om det träffar på en gränsyta, t ex en spricka. Det reflekterade ljudet behandlas av ett instrument där en indikation kan återges på en bildskärm.

Används ofta förutom att detektera defekter, till tjockleksmätning.

En nivå 2 operatör i ultraljudprovning ska behärska att självständigt utföra en ultraljudprovning, vilket medför val av sökare och metod m m.

OBS!
I samband med kursanmälan till UT 2, ska ett prov i UT 1 matematik genomföras. Provet är webbaserat.

Boka här

Kursupplägg

Kurs: 80 timmar

Genomgång av teoretiska avsnitt. Praktik genom laborationer. Känslighetsinställning mot olika referensfel. Provning av svets samt olika fogtyper. Hur olika material styr val av utrustning.

Examinering

Examinering: 2-3 dagar, beroende av omfattning

Två teoretiska prov bestående av kryssfrågor, Allmän del samt Speciell del.
Den praktiska delen består av upprättande av en arbetsinstruktion för en nivå 1:a samt provning av 3-4 st objekt beroende på omfattning.

Kurslitteratur

Kompendiet Ultraljud nivå 2 med övningsfrågor.
Lånestandarder.

Styrande dokument

EN ISO 9712.
Nordtest Doc Gen 010.
SS-EN 583.
CEN ISO-TR 25107.

Kursinnehåll

  • Ultraljudteori, appliceringar av ultraljud, svetsdefekter.
  • Ljudets fysikaliska egenskaper, ljudfältet.
  • Skillnader mellan olika referensfel. Förluster vid provning, dämpning/transfer.
  • Genomgång av gällande standarder, upprättande av arbetsinstruktion.
  • Teori och övningar gällande provning av stumsvetsar, T-svetsar och studsar.

Teoretisk och praktisk erfarenhet

  • 144 dokumenterade kurstimmar, 64 från nivå 1 samt 80 från nivå 2
  • 12 månaders praktik, 3 + 9 månader

Påbyggnadskurser

  • Ultraljudprovning nivå 3.
  • IPI. Valsade, smidda och gjutna material.
  • Phased Array Ultraljud nivå 1 och 2.

Kursavgift

33.650:– exkl mervärdesskatt. Kaffe samt kurslitteratur ingår i kursavgiften.
Kostnad för examinering/certifiering tillkommer, se separat prislista nedan.

Kompletterande dokument

Övrig information

Prislista certifiering
Priser på certifiering enligt SS-EN ISO 9712/NORDTEST.

Fullsatt kurs
Vid fullsatt kurs, kontakta oss så försöker vi anordna ytterligare ett kurstillfälle.

Kursplats
Utbildningen genomförs i NDT Training Centers lokaler, Regattagatan 23, Västerås. Hitta hit!

Behov av hotell?
Vi har rabatterade priser på hotell. Vill Ni att vi ombesörjer bokning av hotellrum anger Ni det på anmälan.

Vi utfärdar synintyg
Synintyg krävs för att få ut sitt certifikat, vilket vi kan ordna på plats. Synintyget ska vara efter Jæger 1 eller Times New Roman 4.5 på minst 30,5 cm och efter Ishihara´s färgseende samt ONE TUV BV, Shades of Gray.