Ultraljudprovning, nivå 3

Ett högfrekvent ljud sänds ut från en sökare ner i ett objekt som ska undersökas. Ljudet reflekteras tillbaka till sökaren om det träffar på en gränsyta, t ex en spricka. Det reflekterade ljudet behandlas av ett instrument där en indikation kan återges på en bildskärm.

Används ofta förutom att detektera defekter, till tjockleksmätning.

En nivå 3 person har en ledande befattning på företaget. Rollen kan variera, men kan innebära tekniskt metodansvar för aktuell ofp metod, personalansvar eller annan ledande roll.

Boka här

Kursupplägg

Kurs: 40 timmar. Teoretiska genomgångar i lektionssal.

Examinering

1 dag.

Del D, allmänna prov om metoden och dess principer.
Del E, Speciella frågor som övervägande berör relevanta standarder eller normer.
Del F, procedurskrivning. Upprättande av en beskrivning över ofp-provning som uppfyller bestämda krav i standarder.

För nivå 3 certifiering krävs att personen innehar giltigt nivå 2 certifikat för metoden i fråga. Detta certifikats sektors behörighet följer med till nivå 3 certifikatet. I de fall andra behörigheter önskas eller om inget nivå 2 certifikat finns måste ett praktiskt prov motsvarande nivå 2 genomföras.

Kurslitteratur

Lärarpresentationer.
ASNT NDT-Handbook

 

Styrande dokument

EN ISO 9712
Nordtest Doc Gen 010

Kursinnehåll

  • Repetition av nivå 2 teorin.
  • Fördjupningar av metodens teori.
  • Beskrivning av praktiska tillämpningar i ofp-metoden.
  • Fördjupning och analys av relevanta standarder och normer för metoden.
  • Genomgång av och träning i procedurskrivning.

Mer information kring den allmänna delen hittar du under
>Allmän nivå 3-utbildning

 

Kursavgift

21.200:– exkl mervärdesskatt. Kaffe samt kurslitteratur ingår i kursavgiften.
Kostnad för examinering/certifiering tillkommer, se separat prislista nedan.

Kompletterande dokument

Övrig information

Prislista certifiering
Priser på certifiering enligt SS-EN ISO 9712/NORDTEST.

Fullsatt kurs
Vid fullsatt kurs, kontakta oss så försöker vi anordna ytterligare ett kurstillfälle.

Kursplats
Utbildningen genomförs i NDT Training Centers lokaler, Regattagatan 23, Västerås. Hitta hit!

Behov av hotell?
Vi har rabatterade priser på hotell. Vill Ni att vi ombesörjer bokning av hotellrum anger Ni det på anmälan.

Vi utfärdar synintyg
Synintyg krävs för att få ut sitt certifikat, vilket vi kan ordna på plats. Synintyget ska vara efter Jæger 1 eller Times New Roman 4.5 på minst 30,5 cm och efter Ishihara´s färgseende samt ONE TUV BV, Shades of Gray.