Ultraljudprovning, Phased Array nivå 1

Fram till det senaste decenniet har industriell tillämpning av ultraljudprovning – Phased Array Ultraljud (PAUT) varit ganska sällsynt. Utan tvekan kan denna relativt sena utveckling härledas till brist på datorkraft, vilken behövs för snabb excitering av flera element i en probe samt behovet av att bearbeta stora datafiler.

Phased Array tekniken är möjligheten att modifiera, elektroniskt, de akustiska egenskaperna för sökarna. Probe modiferingar utförs genom att införa tidsförskjutningar i de signaler som sänds till och tas emot från enskilda element i en array probe. I stort sett alla ultraljudstekniker för feldetektering och dimensionering kan appliceras med phased array prober.

Phased array ger möjlighet till hög avsökningshastighet genom elektronisk skanning (utan rörliga delar), förbättrad kontroll av ljudfältet genom funktioner i programvaran, inspektion med flera vinklar (en elektroniskt styrd probe), många konfigurationer, puls-eko, transmission, TOFD och tandem samt större flexibilitet för inspektion av komplexa geometrier (optimerad fokusering och optimerad ljudvinkel).

Nivå 1 kommer att ge en introduktion till hur Phased Array Ultraljud (PAUT) fungerar. En fokusering av kursen kommer att ske mot det första steget i provningen: datainsamling. För att förstå momentet datainsamling måste sökarens uppbyggnad och hur den styrs behandlas. Vidare kommer även principer för insamlingssteget förklaras bl a digitalisering, samplingsfrekvens osv.

Det ges även möjlighet till en begränsad kurs med examinering (då med begränsning) för de som endast efterfrågar manuell provning. Kursen är utformad för att hantera de första 3 dagarna med teori och praktik fokuserat på övergripande koncept. Tanken är att de första 3 dagarna ska ge kursdeltagaren de färdigheter som behövs för bl a inställning samt manuell hantering av utrustningen.

Boka här

Kursupplägg

Kurs: 24 timmar (manuell provning/begränsad)
           40 timmar (automatiserad provning/fullständig).

Lektioner med genomgång av teoretiska avsnitt. Viss del av kurslitteratur finns endast på engelska.
Praktik genom laborationer där t ex kalibrering av utrustning och provning av olika objekt ingår.

Examinering

Examinering: 1 dag

Ett teoretiskt prov bestående av kryssfrågor, Speciell del.
Den praktiska delen består utav provning av 1 st objekt. 

Kurslitteratur

Olympus, Phased Array Testing – Basic Theory for Industrial Applications.
Olympus, Introduction to Phased Array Ultrasonic Technology Applications.
Kompendiet Presentationsmaterial Phased Array Ultraljud nivå 1.
Kompendeit övningsfrågor Phased Array Ultraljud nivå 1.

Styrande dokument

SS-EN ISO 9712.
Nordtest Doc Gen 010.
SS-EN 583.
PCN/GEN Appendix E9.1 Issue 1
SS-EN ISO 13588.
ASTM E2700-09

Kursinnehåll

  • Phased Array Ultraljud (PAUT) Historia och Principer.
  • Genomgång av uppbyggnaden av en PAUT-utrustning.
  • Digitalisering.
  • Phased Array Ultraljud visualisering.
  • Ljudfältsteori och dess praktiska inverkan.
  • Ljudfältsteori och modellering steg 1.
  • Verkliga provningsfall för materialkontroll och svets.
  • Praktiska övningar för att förstå PAUT samt Datainsamlingssteget

Teoretisk och praktisk erfarenhet

  • 3 månaders praktik med ultraljud.
  • Examinerad/certifierad Ultraljud nivå 1.

Påbyggnadskurser

Ultraljudprovning nivå 2 och 3.
Phased Array Ultraljud nivå 2.

Kursavgift

24 timmar 14.200:-. 40 timmar 23.700:- exkl mervärdesskatt. Kaffe samt kurslitteratur ingår i kursavgiften.
Kostnad för examinering/certifiering tillkommer, se separat prislista nedan.

Kompletterande dokument

Övrig information

Prislista certifiering
Priser på certifiering enligt SS-EN ISO 9712/NORDTEST.

Fullsatt kurs
Vid fullsatt kurs, kontakta oss så försöker vi anordna ytterligare ett kurstillfälle.

Kursplats
Utbildningen genomförs i NDT Training Centers lokaler, Regattagatan 23, Västerås. Hitta hit!

Behov av hotell?
Vi har rabatterade priser på hotell. Vill Ni att vi ombesörjer bokning av hotellrum anger Ni det på anmälan.

Vi utfärdar synintyg
Synintyg krävs för att få ut sitt certifikat, vilket vi kan ordna på plats. Synintyget ska vara efter Jæger 1 eller Times New Roman 4.5 på minst 30,5 cm och efter Ishihara´s färgseende samt ONE TUV BV, Shades of Gray.