Ultraljudprovning, Phased Array nivå 2

Fram till det senaste decenniet har industriell tillämpning av Phased Array Ultraljud (PAUT) varit ganska sällsynt. Utan tvekan kan denna relativt sena utveckling härledas till brist på datorkraft, vilken behövs för snabb excitering av flera element i en probe samt behovet av att bearbeta stora datafiler.

Phased Array tekniken är möjligheten att modifiera, elektroniskt, de akustiska egenskaperna för sökarna. Probe modiferingar utförs genom att införa tidsförskjutningar i de signaler som sänds till och tas emot från enskilda element i en array probe. I stort sett alla ultraljudstekniker för feldetektering och dimensionering kan appliceras med phased array prober.

Phased array ger möjlighet till hög avsökningshastighet genom elektronisk skanning (utan rörliga delar), förbättrad kontroll av ljudfältet genom funktioner i programvaran, inspektion med flera vinklar (en elektroniskt styrd probe), många konfigurationer, puls-eko, transmission, TOFD och tandem samt större flexibilitet för inspektion av komplexa geometrier (optimerad fokusering och optimerad ljudvinkel).

Nivå 2 kommer att ge en fördjupad genomgång i hur Phased Array Ultraljud (PAUT) fungerar. En fokusering av kursen kommer att ske mot det andra steget i provningen: utvärdering. För att förstå utvärderingen måste ljudfältet och funktioner för visualisering behandlas. Även delar som rör modellering samt avancerade tillämpningar kommer att förklaras.

Då kursen går ut på till största delen att utvärdera data lämpar den sig både för manuell samt automatiserad provning. Det som skiljer är insamlingen av data vid automatiserad provning. Ingen begränsning görs på nivå 2 utan kursen är anpassad för att hantera både manuell samt automatiserad provning med utvärdering av resultat. Om en begränsning finns från nivå 1 följer den dock med även till nivå 2 gällande examinering.

Boka här

Kursupplägg

Kurs: 40 timmar (automatiserad provning/fullständig).

Lektioner med genomgång av teoretiska avsnitt. Viss del av kurslitteratur finns endast på engelska.
Praktik genom laborationer där t ex kalibrering av utrustning och provning av olika objekt ingår.

Examinering

Examinering: 1 dag

Ett teoretiskt prov bestående av kryssfrågor, Speciell del.
Den praktiska delen består utav provning av 1 st objekt. 

Kurslitteratur

Olympus, Introduction to Phased Array Ultrasonic Technology Applications.
Kompendiet Presentationsmaterial Phased Array Ultraljud nivå 2 Teori.
Kompendiet Övningsfrågor Phased Array Ultraljud nivå 2.

Styrande dokument

SS-EN ISO 9712.
Nordtest Doc Gen 010.
SS-EN 583.
PCN/GEN Appendix E9.1 Issue 1
SS-EN ISO 13588.
ASTM E2700-09

Kursinnehåll

  • Phased Array Ultraljud (PAUT) Historia och Principer.
  • Ljudfältsteori och modellering steg 2.
  • Storleksutvärdering.
  • Utvärderingsverktyg.
  • Instruktion för Phased Array Ultraljud.
  • Verkliga provningsfall för avancerade tillämpningar.
  • Praktiska övningar för att förstå PAUT samt Utvärdering av insamlad data.

Teoretisk och praktisk erfarenhet

  • 12 månaders praktik med Ultraljud.
  • PAUT nivå 1.
  • Certifierad/Examinerad Ultraljud nivå 2.

Påbyggnadskurser

Ultraljudprovning nivå 3

Kursavgift

23.700:- exkl mervärdesskatt. Kaffe samt kurslitteratur ingår i kursavgiften.
Kostnad för examinering/certifiering tillkommer, se separat prislista nedan.

Kompletterande dokument

Övriga dokument

Prislista certifiering
Priser på certifiering enligt SS-EN ISO 9712/NORDTEST.

Fullsatt kurs
Vid fullsatt kurs, kontakta oss så försöker vi anordna ytterligare ett kurstillfälle.

Kursplats
Utbildningen genomförs i NDT Training Centers lokaler, Regattagatan 23, Västerås. Hitta hit!

Behov av hotell?
Vi har rabatterade priser på hotell. Vill Ni att vi ombesörjer bokning av hotellrum anger Ni det på anmälan.

Vi utfärdar synintyg
Synintyg krävs för att få ut sitt certifikat, vilket vi kan ordna på plats. Synintyget ska vara efter Jæger 1 eller Times New Roman 4.5 på minst 30,5 cm och efter Ishihara´s färgseende samt ONE TUV BV, Shades of Gray.