Teknisk kvalitet för trygghet och konkurrenskraft2020-06-16T10:04:59+02:00

Angående Covid-19. Alla som anmält sig till eller redan påbörjat en kurs hos oss och påvisar symptom, eller om nära anhöriga eller bekanta får symptom, kan utan kostnad boka om sig till ett senare kurstillfälle.

Vi erbjuder distansutbildning under teoridelen. Den praktiska delen samt examinering kan ske på NDT TC, då med särskilda instruktioner om renlighet och möjlighet att hålla avstånd mellan kursdeltagare och personal.

Vid frågor kontakta oss på 021-16 44 40.

FORDONSBESIKTNING

PERSONCERTIFIERING OCH UTBILDNING

Fordonsbesiktning

OFÖRSTÖRANDE PROVNING & INSPEKTION

PERSONCERTIFIERING OCH UTBILDNING

Oförstörande provning och inspektion

FORDONSVERKSTÄDER

KONTROLLANTUTBILDNING

Fordonsverkstäder

UTBILDNING YH/AF

UTBILDNING

YH-AF Utbildningar

GRUNDUTBILDNINGAR

UTVECKLING

Grundutbildningar

FORDONSBESIKTNING

UTBILDNING OCH PERSONCERTIFIERING

Fordonsbesiktning

OFÖRSTÖRANDE
PROVNING & INSPEKTION

UTBILDNING OCH PERSONCERTIFIERING

Oförstörande provning

FORDONSVERKSTÄDER

KONTROLLANTUTBILDNING

Fordonsverkstäder

UTBILDNING YH/AF

UTBILDNING

YH-AF Utbildningar

GRUNDUTBILDNINGAR

UVECKLING

Grundutbildningar

TEKNISK KVALITET FÖR
TRYGGHET OCH KONKURRENSKRAFT

NDT Training Center är ackrediterat som certifieringsorgan enligt ISO/IEC 17024. I vårt
åtagande ingår att arbeta opartiskt och oberoende. Alla certifieringsuppdrag ska utföras
med sekretess och utan att gynna eller missgynna någon enskild person eller något enskilt
företag. Alla examineringsresultat analyseras och jämförs därför kontinuerligt för att bevaka
och säkerställa att inga oskäliga skillnader föreligger.

Läs mer

TEKNISK KVALITET FÖR
TRYGGHET OCH KONKURRENSKRAFT

NDT Training Center är ackrediterat som certifieringsorgan enligt ISO/IEC 17024. I vårt åtagande ingår att arbeta opartiskt och oberoende.

Läs mer

TEKNISK KONTROLL
– DEN RÄTTA VÄGEN I KVALITETSARBETET

Läs mer

TEKNISK KONTROLL
– DEN RÄTTA VÄGEN I KVALITETSARBETET

Läs mer