Teknisk kvalitet för trygghet och konkurrenskraft2019-02-22T04:09:17+01:00

Fordonsbesiktning

Oförstörande provning
och inspektion

YH-utbildning: Inspektions- och provningsingenjör

Fordonsverkstäder

Grundutbildningar

AF-utbildning

Teknisk kvalitet för
trygghet och konkurrenskraft

NDT Training Center är ackrediterat som certifieringsorgan enligt ISO/IEC 17024. I vårt åtagande ingår att arbeta opartiskt och oberoende. Alla certifieringsuppdrag ska utföras med sekretess och utan att gynna eller missgynna någon enskild person eller något enskilt företag. Alla examineringsresultat analyseras och jämförs därför kontinuerligt för att bevaka och säkerställa att inga oskäliga skillnader föreligger.

Läs mer

Teknisk kontroll –
den rätta vägen i kvalitetsarbetet

Kvalitetssäkring är en nödvändighet inom vitt skilda områden.
Vår industri måste ha rätt kvalitet på sina produkter och kunna leverera rätt produkt i rätt tid och med rätt kvalitet. Om ditt barn ska ut och flyga – vilken kompetens vill du att den som kontrollerat flygplanet har?
Läs mer