Teknisk kvalitet för trygghet och konkurrenskraft2020-03-13T16:11:37+02:00

Corona-viruset

De som anmält sig på kurs hos oss och som riskerat att varit utsatt för smitta via besök eller kontakt med personer som besökt smittdrabbade områden, t.ex norra Italien, kan utan kostnad boka om sig på ett kurstillfälle vid ett senare datum.
Vid frågor kontakta oss på 021-16 44 40.

 


 

Vi kommer inom en väldigt snar framtid att erbjuda distansutbildning på teori-delen på våra metod-kurser för att undvika så mycket smittspridning som möjligt. Den praktiska delen samt examinering kommer dock att ske på NDT TC men på nytt sätt under mer kontrollerade former med renare och säkrare genomförande.

FORDONSBESIKTNING

PERSONCERTIFIERING OCH UTBILDNING

Vi erbjuder examinering i era lokaler när
det passar er bäst.

Fordonsbesiktning

OFÖRSTÖRANDE PROVNING & INSPEKTION

PERSONCERTIFIERING OCH UTBILDNING

Vi tillhandahåller en bred variation av
utbildningar och certifiering.

Oförstörande provning och inspektion

FORDONSVERKSTÄDER

KONTROLLANTUTBILDNING

Fordonsverkstäder

UTBILDNING YH/AF

UTBILDNING

YH-AF Utbildningar

GRUNDUTBILDNINGAR

UTVECKLING

Grundutbildningar

FORDONSBESIKTNING

UTBILDNING OCH PERSONCERTIFIERING

Fordonsbesiktning

OFÖRSTÖRANDE
PROVNING & INSPEKTION

UTBILDNING OCH PERSONCERTIFIERING

Oförstörande provning

FORDONSVERKSTÄDER

KONTROLLANTUTBILDNING

Fordonsverkstäder

UTBILDNING YH/AF

UTBILDNING

YH-AF Utbildningar

GRUNDUTBILDNINGAR

UVECKLING

Grundutbildningar

TEKNISK KVALITET FÖR
TRYGGHET OCH KONKURRENSKRAFT

NDT Training Center är ackrediterat som certifieringsorgan enligt ISO/IEC 17024. I vårt
åtagande ingår att arbeta opartiskt och oberoende. Alla certifieringsuppdrag ska utföras
med sekretess och utan att gynna eller missgynna någon enskild person eller något enskilt
företag. Alla examineringsresultat analyseras och jämförs därför kontinuerligt för att bevaka
och säkerställa att inga oskäliga skillnader föreligger.

Läs mer

TEKNISK KVALITET FÖR
TRYGGHET OCH KONKURRENSKRAFT

NDT Training Center är ackrediterat som certifieringsorgan enligt ISO/IEC 17024. I vårt åtagande ingår att arbeta opartiskt och oberoende.

Läs mer

TEKNISK KONTROLL
– DEN RÄTTA VÄGEN I KVALITETSARBETET

Kvalitetssäkring är en nödvändighet inom vitt skilda områden.
Vår industri måste ha rätt kvalitet på sina produkter och kunna leverera rätt produkt i rätt tid
och med rätt kvalitet. Om ditt barn ska ut och flyga – vilken kompetens vill du att den som
kontrollerat flygplanet har?

Läs mer

TEKNISK KONTROLL
– DEN RÄTTA VÄGEN I KVALITETSARBETET

Kvalitetssäkring är en nödvändighet inom vitt skilda områden. Vår industri måste ha rätt kvalitet på sina produkter och kunna leverera rätt produkt i rätt tid och med rätt kvalitet.

Läs mer