YH-/AF-utbildning2019-04-30T12:07:49+01:00

YH-utbildning och AF-utbildning

Lär dig kvalitetssäkra flygplan, kärnkraftverk, offshore-riggar, berg- och dalbanor, broar, fordon med mera.

Kunnande, noggrannhet och samarbete är livsviktigt vid inspektion och provning av tekniska konstruktioner. Att förebygga eller upptäcka fel och skador i tid, höjer säkerheten och kvaliteten. Detta är ett ansvarsfullt, omväxlande och välbetalt arbete. Du får goda möjligheter att resa då behovet av den kompetens och specialisering du får genom utbildningen är efterfrågad över hela landet.

Under utbildningen studerar du olika metoder för provning och kontroll samt tekniska ämnen som exempelvis materialteknik och konstruktion.

Du lär dig att arbeta i projektform och får en god inblick i hur både industri och myndigheter fungerar med allt från branschorganisationer till lagkrav. Utbildningarna innehåller både praktik och ett stort antal kunskapsprov som förbereder dig exempelvis inför slutprov och certifiering.

.

Kontakta oss

Om du vill veta mer om vad yrket innebär eller har andra frågor är du välkommen att kontakta vår utbildningsansvarige:
Jan Björkman tel 070-2320244 eller via mail jan.bjorkman@ndttraining.se