Inspektions- och provningsingenjör, YH-utbildning2020-05-20T09:09:53+02:00

INSPEKTIONS- OCH PROVNINGSINGENJÖR – YH

VÅRT UTBILDNINGSPROGRAM

Denna utbildning pågår under två år. Nedan ser du utbildningens innehåll i den senast genomförda utbildningen. 5 YH-poäng motsvarar en veckas studier.

Industritekniska programmet

• Industritekniska processer 2, 100p
• Produktionskunskap 2, 100p

eller motsvarande kunskaper.

alternativt:

Teoretiska kurser som finns på fler program
• Fysik 1, 150p

eller motsvarande kunskaper.

Det finns möjlighet för elever att antas även om man inte uppfyller de formella kraven på särskilda förkunskaper men som kan
antas kunna klara utbildningen och yrket. Vi erbjuder en webbutbildning i matte för uppfräschning och komplettering av dessa kunskaper, kontakta oss för mer information.

NYHET

Vi har nu möjlighet att erbjuda en förutbildning för uppfräschning av dina matte-kunskaper.

Utbildningen är av typen blended learning vilket innebär att det är en blandning mellan lärarledd utbildning och e-learning. Lärare och elever träffas initialt för ett diagnostiskt prov och repetition av grundläggande matte. Eleven går sedan vidare via e-learning i sin egen takt med möjlighet till frågor till lärare via Skype. Utbildningen avslutas med ett prov som man måste ha godkänt i för att bli behörig.
Utbildningen är avgiftsfri.

Anmälan till
Ingemar Berg tel 070-230 43 86 eller via e-post ingemar.berg@ndttraining.se

ANTAL POÄNG

Kursområde Åk 1 Åk 2 Totalt
Grundläggande teknik 45 15 60
Industrikunskap 15 5 20
Provning och kontroll 45 35 80
Dokumentation och språk 15 15 30
Kvalitet och säkerhet 20 20 40
Projektledning 0 20 20
LIA-praktik 75 75 150
Examensarbete 0 30 30
Summa 215 215 430
Mer detaljerad beskrivning