Inspektions- och provningstekniker, AF-utbildning2017-07-07T13:25:52+01:00

Våra utbildningsprogram

Inspektions- och provningstekniker, IPT – arbetsmarknadsutbildning

Denna utbildning pågår under ett år. Följande kursmoduler och certifieringar ingår i utbildningen:

  • Förberedande utbildning i matematik, konstruktion, branschorientering, 3 veckor
  • Grundläggande teknik- och industrikunskap, 10 veckor
  • Provning och kontroll, 17 veckor
  • Dokumentation och språk, 4 veckor
  • Kvalitet och säkerhet, 4 veckor
  • Praktik, 12 veckor

Totalt 50 veckor. 3 dagar tillkommer per certifiering inom respektive provningsmetod.

Allmän gymnasiebehörighet krävs för att vara behörig för utbildningen.

Mer detaljerad beskrivning