Bättre matte-, fysik- och kemikunskaper ökar lönsamheten i företag

Kvalitetsarbetet och konkurrenskraften inom industrin skulle må bättre av mer kompetensutveckling i naturvetenskapliga basämnen. Det menar Jonny Lindblom, VD på NDT Training Center i Västerås.

Kunskaper får man i skolan, men hur står det till med matte-, fysik- och kemikunskaperna efter 10 år. När tekniker i produktionen och konstruktion börjar se helheten tillsammans börjar det hända saker!

Kunskap i matematik utvecklar en persons förmåga att se olika arbetssätt och strategier för att lösa uppgifter. Goda kunskaper i basämnen gör personer mer motiverade till fortsatt lärande och dessutom blir de bättre på kreativitet och kommunikation, visar flera studier.

Rapporten ”Vändpunkt Sverige” från 2010 kom fram till att kompetensen i matematik, naturvetenskap och teknik måste vara hög om Sveriges konkurrenskraft skall bibehållas. Organisationen Teknikföretagen menar att fler industriföretag måste ta ansvar för sin långsiktiga kompetensförsörjning.

Företag som satsar på kompetensutveckling är 50 % mer lönsamma än andra

Dessutom är de mer produktiva. Det visar en rapport från Nutek där 900 arbetsplatser undersökts. Thomas Engblom, VD på SOLÖ Mechanical Solutions, anser att industrin kan utbilda sin personal mer och se utbildning som en investering över flera år.
Det finns flera studier som visar att satsning på utbildning gör att medarbetarna blir kompetenta, motiverade och ansvarskännande, samt att engagemang och antalet idéer och innovationer ökar. Det leder även till att fel undviks och korrigeras oftare, tidigare och snabbare. När varje medarbetare förstår sitt eget bidrag till processen blir kravspecifikationer och kvaliteten på förbättringsförslag bättre, vilket på sikt ger bättre lönsamhet. Ofta blir även samarbetet mellan olika avdelningar på företag bättre samtidigt som arbetsmiljön och säkerhetstänkande ökar. En annan positiv effekt av högre kompetens bland medarbetare är att det blir lättare att rekrytera och att varumärket stärks.

Isabella Brus, OFP-ingenjör på Forsmarks Kraftgrupp, har haft stor nytta av sina kunskaper i sitt jobb att kvalificera provningsprocedurer. -Man får ett bredare synsätt, säger Isabella, som examinerades från en tvåårig yrkeshögskoleutbildning våren 2014. Hon tycker det är märkligt att det inte satsas mer på kompetensutveckling. -Människan kanske är lite lat av naturen, tror Isabella.

Bättre konkurrera med kvalitet och innovation än pris

Enligt flera rapporter gör kunskap att vi konkurrerar mer med kvalitet och innovation istället för pris, vilket är en förutsättning om Sveriges konkurrenskraft skall kunna bibehållas.

Vanliga argument mot utbildning är att det kostar pengar och att nyttan är tveksam. Men det finns lösningar; distansutbildning med webbkurser, e-learning, inslag av självstudier och blended learning.

Det är dessutom en myt att det krävs talang för att lära sig matte, fysik och kemi. Alla kan lära sig det med träning och drivkraft.
Hur ser strategin för lärande ut på ditt företag? Att investera i personalens utbildning och ge dem rätt grundkunskaper är troligen en av de bättre investeringarna, sett över tid, som företag kan göra idag, säger Jonny Lindblom.

Ring Jonny på 0730-35 42 00 och diskutera hur utbildning kan öka er lönsamhet!

Tekniskkvalitet.se använder cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du användandet av cookies. Mer information

Vi använder så kallade cookies för att ge dig en bättre upplevelse. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Genom att använda webbplatsen och genom att godkänna våra allmänna villkor och Integritetspolicy samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk. Läs vår integritetspolicy på https://tekniskkvalitet.se/integritetspolicy/

Stäng