Fordonsbesiktning2020-02-27T14:16:20+02:00
Boka examinering

OM FORDONSBESIKTNING

NDT Training Center erbjuder examinering i era egna lokaler när det passar er! Boka examinationstillfälle via knappen ”Boka examinering här!” ovan. Utbildning bokar du i menyn till höger på denna sida.

Vi utför också utbildning på plats hos hos er, samt webbutbildning och våra olika blended learning-koncept. Kontakta oss här eller per telefon för frågor om certifiering och kurstillfällen enligt era egna önskemål!

NDT Training Center utbildar och certifierar besiktningstekniker för samtliga behörighetsklasser.

ADR – ÅTERKOMMANDE

Kursen ska ge deltagarna kunskaper om ADR-Å besiktningar.

Teoretiska och praktiska kunskaper som besiktningstekniker använder vid ADR-Å och en bedömning av brister. Hantering av ADR-Å certifikat.

UTBILDNING BESIKTNINGSTEKNIKER

NDT Training Center utbildar och certifierar besiktningstekniker för samtliga behörighetsklasser.

KONTROLLANTUTBILDNING ER (släcka 2:or)

NDT Training Center erbjuder kontrollantutbildning för personal vid fordonsverkstäder som ackrediterats av Swedac för att kontrollera och intyga egna reparationer (”släcka 2:or”). Kurserna ges både som öppen utbildning eller företagsintern utbildning. För erhållande av utbildningsintyg krävs godkänt resultat vid det avslutande provet.

EXAMINERING & CERTIFIERING

Utförande av fordonsbesiktning ställer krav på kompetens och ett certifikat är beviset på denna. För personcertifiering krävs särskilda kunskaper inom området och examinering innefattar både praktiska och teoretiska moment.

För att kunna använda titeln besiktningstekniker i verksamheten krävs certifiering inom området via ett ackrediterat certifieringsorgan. Tillståndsperioden för certifikatet sträcker sig sedan till högst 4 år.

LAGSTIFTNING

Ultraljudprovning (UT) innebär att ett högfrekvent ljud sänds ut från en sökare ner i ett objekt som ska undersökas. Ljudet reflekteras tillbaka till sökaren om det träffar på en gränsyta, t ex en spricka. Det reflekterade ljudet behandlas av ett instrument där en indikation kan återges på en bildskärm.

Ultraljudprovning används både för att detektera defekter och mätning av tjocklek.

OM VÅRA KURSER

Vårt utbildningsprogram innehåller lärarledd, webbaserad och praktisk utbildning eller en kombination av detta, så kallad ”blended learning”. Kursutbudet varierar från kortare informationsutbildningar i exempelvis ”Myndighetsföreskrifter” till 2 månaders utbildningar till fordonsbesiktningstekniker Lätta fordon K1.

Utbildningarna riktar sig främst till personer som uppfyller de lagstiftade grundkraven.

Totalt medverkar ett 10-tal utbildare respektive examinatorer i verksamheten.

Vi utför oftast företagsanpassade utbildningar på plats hos kund, men även i våra egna lokaler. Datum och bokning av våra examineringar och kurser för besiktningstekniker ser du genom att klicka på knappen ”Boka certifiering och kurstillfällen” ovan.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurs 14 dagar före kursstart vid för få anmälningar.

FÖRKUNSKAPER OCH ÖVNINGSUPPGIFTER?

För att tillgodogöra sig de flesta av våra kurser på bästa sätt är det en stor fördel med grundläggande förkunskaper i matematik och hållfasthetslära. För att komplettera eller fräscha upp förkunskaperna så har vi därför webbutbildningar att erbjuda.

Webbutbildning erbjuds dessutom som komplement till våra lärarledda kurser. I exempelvis kursen besiktningstekniker Lätta fordon K1 ingår förvaltningsrätt som webbutbildning med diagnostiska prov som ska genomföras innan kursintyg kan erhållas.

Kontakta oss gärna om ni önskar mer information avseende vad som krävs vid examinering i respektive behörighet.