Anmälan examination2019-06-11T11:42:09+02:00

Anmälan examination

Fyll i formuläret och ha ditt utbildningsintyg redo för att bifogas som fil.

Boka examinering här


Tänk på om du söker för ”tunga fordon”, lastbil och/eller buss, så kan du söka för antingen K2 eller KBuss, eller båda två samtidigt.
Har du gått en besiktningsteknikerutbildning, utan att ha någon arbetsgivare, så skriv ”No company”.