Besiktningsteknikutbildning – R2019-10-30T15:55:19+01:00

Besiktningsteknikutbildning – R

De olika R-utbildningarna ger dig förutsättning att klara personcertifieringskraven för registreringsbesiktning R1 (lätta fordon), RMC, R2 (tunga fordon) respektive RBUSS.
För att kunna tillgodogöra sig utbildningen på bästa sätt behövs kunskaper i grundläggande matematik. Innan utbildningsstart krävs därför att kursdeltagaren erhållit minst godkänt resultat på ett webbaserat diagnostiskt matematikprov. Innan provet erbjuds även fri tillgång till vår distansutbildning i matematik.

R-utbildningarna är lärarledda där teori växlas med olika praktikfall. Egen tid för praktik tillkommer.

Boka kurs här

Kurstillfällen

R1 Göteborg v3 2020 (tre veckors genomförande samt egen tid för praktik)
R1 Göteborg v17 2020 (tre veckors genomförande samt egen tid för praktik)
RMC *
R2 *
RBUSS *

* Kontakta Henric Sandberg, henric.sandberg@ndttraining.se, 073-0610630