Certifieringsprocessen2020-03-15T12:54:58+02:00

CERTIFIERINGSPROCESSEN FÖR FORDONSTEKNIKER

CERTIFIERINGSPROCESSEN FÖR FORDONSTEKNIKER

Du startar certifieringsprocessen med ansökan till vänster i bilden. Du behöver ha kompetens och godkända gymnasiebetyg för den behörighet eller de behörigheter du ansöker om enligt beskrivningen i TSFS 2017:53 icon-pdf.

Certifieringsprocess