Certifieringsprocessen2019-04-23T11:19:13+01:00

Certifieringsprocessen för fordonsbesiktningstekniker

Du startar certifieringsprocessen med ansökan till vänster i bilden. Du behöver ha kompetens och godkända gymnasiebetyg för den behörighet eller de behörigheter du ansöker om enligt beskrivningen i TSFS 2017:53 icon-pdf.

Certifieringsprocess