Certifieringsprocessen2017-07-11T11:58:24+00:00

Certifieringsprocessen för fordonsbesiktningstekniker

Du startar certifieringsprocessen med ansökan till vänster i bilden. Du behöver ha kompetens och godkända gymnasiebetyg för den behörighet eller de behörigheter du ansöker om enligt beskrivningen i TSFS 2010:90 icon-pdf.

Certifieringsprocessen för fordonsbesiktningstekniker