Priser Certifiering2017-12-01T15:34:47+00:00

Priser

Certifieringsorganet debiterar efter en prislista som är fastställd av styrelsen.

Priser på certifiering för behörigheter enligt TSFS 2010:90

Fullständig prislista

Vid examinering/certifiering som sker på annan ort/plats tillkommer kostnad för restid, resor, traktamenten, hotellövernattning mm.

Kund betalar examinations- och certifieringsavgiften i förskott. Efter överenskommelse kan NDT Training Center fakturera kund.

Samtliga priser i SEK exkl. moms.