Kontrollantutbildning ER (släcka tvåor)2019-03-22T07:39:39+00:00

Kontrollantutbildning ER

NDT Training Center erbjuder kontrollantutbildning för personal vid fordonsverkstäder som ackrediterats av Swedac för att kontrollera och intyga egna reparationer (”släcka 2:or”). Kurserna ges både som öppen utbildning eller företagsintern utbildning. För erhållande av utbildningsintyg krävs godkänt resultat vid det avslutande provet.

Målgrupp

Utbildningen är i första hand framtagen för den personal vid verkstaden som ska kontrollera verkstadens egna utförda reparationer efter att fordonet fått anmärkning vid ett besiktningsorgan. Detta för att verkstaden därefter ska kunna intyga reparationen till Transportstyrelsen.

Övrig personal som kan vara aktuell/ha behov för denna utbildning:

 • Kundmottagare
 • Tekniskt ansvarig
 • Kvalitetsansvarig
 • Övrig personal som avser förkovra sig inom området

Förkunskaper – teknisk kompetens, för att få arbeta som kontrollant

(krav enligt Swedac:s föreskrift STAFS 2003:5)

 • Relevant utbildning (skolad) och dessutom har minst två års praktik inom aktuellt område
 • Eller; den som utan att ha genomgått formell utbildning har minst sex års praktik inom aktuellt område
 • Med relevant utbildning avses t.ex. att den som utför kontroll av tunga fordon har utbildning inom tunga fordon osv.
 • Den som söker behörighet ska kunna uppvisa utbildningsintyg efter deltagande i kurs som accepterats av Swedac. (denna kurs)

Innehåll

 • Föreskrifter från aktuella myndigheter bl.a Tranportstyrelsen och Swedac som reglerar ackrediteringsområdet.
 • Protokolläsning från olika besiktningsorgan och efter polisens flygande inspektion
 • Kontrollmetoder och bedömningar
 • Upprättande av kontrollrapport
 • Intygsförfarande
 • Grupparbete
 • Prov

Utbildningen är en teoretisk utbildning med inslag av grupparbeten.

Boka kurs här

Ladda ned kursbeskrivning

Fyll i formuläret nedan så skickar vi kursbeskrivningen till dig.

Kursdatum öppen utbildning

Helsingborg, vecka 19, 8-9 maj
Växjö, vecka 39, 25-26 september
Västerås, vecka 47, 20-21 november

Tidsåtgång

Lätta fordon: 1,5 dagar.
Tunga fordon: 2 dagar.

Kostnad öppen utbildning

Lätta fordon: 6500 kr exkl. mervärdesskatt.
Tunga fordon: 7600 kr exkl. mervärdesskatt.

Lunch och kaffe med bröd ingår. Middag och övernattning bekostas av deltagaren. Kontakta oss om du vill ha hjälp att boka hotellrum.

Företagsintern utbildning

Företagsintern utbildning genomförs enligt överenskommelse. Kontakta oss här för offert.

Att tänka på

Den ackrediterade verkstadens interna kontrollfunktionen (som kontrollerar fordonsverkstadens reparationer) ska vara oberoende. Det innebär bland annat att kontrollen inte får utföras av samma person som utfört reparationen. Av den anledningen kan enmansföretag inte ackrediteras.