Ny arbetsmarknadsutbildning till Inspektions- och Provningstekniker i höst

NDT Training Center kommer i samarbete med Arbetsförmedlingen att starta en ny ettårig utbildning till Inspektions- och Provningstekniker den 23 oktober i Stockholm. Utbildningen kommer att ha inriktningarna ”Provningstekniker OFP”, ”Industriell Provningsoperatör, OFP” samt ”Besiktningsingenjör Tryck/Lyft”.

NDT Training Center har bedrivit denna utbildning vid 7 tidigare tillfällen sedan 2010. Tre av dessa utbildningar har genomförts i Eskilstuna, en i Göteborg samt tre i Stockholm. Drygt 110 elever är utexaminerade och de flesta av dessa har idag arbete i branschen.

Vill du veta mer? Kontakta oss här!