Ny kompetensföreskrift för certifiering av besiktningstekniker

Den 20 maj började nya kompetensföreskriften för certifiering av besiktningstekniker, TSFS 2017:53, att gälla. Läs mer om innehållet på Transportstyrelsens webbplats.
NDT Training Center fortsätter att med dispens examinera och certifiera enligt TSFS 2010:90, tills den nya ackrediteringen är beslutad.

2018-05-31T10:11:18+02:00Certifiering, Fordonsbesiktning|