Ny YH-utbildning till Inspektions- och Provningsingenjör hösten 2018?

NDT Training Center har nu lämnat in en ansökan att få starta ytterligare en tvåårig YH-utbildning till Inspektions- och Provningsingenjör. Besked om vi blir tilldelade en utbildning kommer under januari 2018 med planerad start augusti 2018 i Västerås.

Utbildningen omfattar 430 YH-poäng och leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. NDT Training Center har bedrivit denna utbildning vid fyra tidigare tillfällen sedan starten 2008. Tre av dessa klasser genomfördes i Västerås och en i Göteborg. Drygt 100 elever är idag utexaminerade och en bit över 90% av dessa har idag arbete inom provningsbranschen.

Läs mer om utbildningens innehåll här!