NDT Training Center utbildar i kontrollantutbildning för att släcka tvåor

Swedac har godkänt NDT Training Center för att utbilda bilverkstäders personal i att släcka tvåor, så kallad kontrollantutbildning.

Att bilverkstäder kan släcka tvåor, dvs intyga direkt till vägtrafikregistret att bristerna är åtgärdade, är något som underlättar för många bilägare. De slipper ta sig till en besiktningsstation då verkstaden själva kan utföra efterkontrollen.

Att verkstäder kan släcka tvåor är inget nytt, det har funnits sedan 1993. Det som är nytt är att det nu finns mer än ett utbildningsföretag för kontrollantutbildningen!

Populärt hos bilägare

Kontrollrapport-erUtbildningsledaren Henric Sandberg berättar att det finns ett stort intresse för denna utbildning. Det är dessutom populärt hos bilägarna, mer än 180 000 tvåor släcks hos ackrediterade bilverkstäder varje år.

– Många verkstäder har krav på sig från generalagenter att ha denna tjänst, säger utbildaren Gert Persson. Samtidigt är det är en service till kunderna. Istället för att kunden skall ta ledigt från arbetet och kontrollera fordonet på en besiktningsstation kan efterkontrollen utföras på verkstaden, berättar Gert.

Gert har utbildat kontrollanter i att släcka tvåor i drygt 15 år. Den som skickas på en kontrollantutbildning skall vara en person som verkstaden litar på och har förtroende för, säger Gert. Efter utbildningen vet kontrollanten hur föreskrifterna är uppbyggda och vad som skall rapporteras till Transportstyrelsen. Kontrollanten gör en intern oberoende kontroll av att reparationen är fackmannamässigt och relevant utförd.

Utbildningen är på 1.5 till 2 dagar beroende på om det är lätta eller tunga fordon som ska kontrolleras.

Särskilt utsedd personal

Enligt Swedacs föreskrift ska särskild personal vara utsedd för att utföra kontroll. Kontrollanten ska ha gått en fordonsmekanisk utbildning och ha minst två års praktisk erfarenhet av fordonsreparationer, alternativt minst sex års praktisk erfarenhet av fordonsreparationer. Kontrollanten ska också ha genomfört en särskild kontrollantutbildning.

Den kontrollorganisation inom företaget som ska kontrollera fordonsverkstadens reparationer ska vara oberoende. Det innebär bland annat att kontrollen inte får utföras av samma person som utfört reparationen. Av den anledningen kan enmansföretag inte ackrediteras.

Populär ackreditering för verkstäder

Det finns idag 984 verkstäder som har ackreditering för att släcka tvåor. Som mest fanns det 1045 ackrediterade verkstäder, berättar Göran Stålklinga på Swedac, myndigheten som utfärdar ackrediteringen och utför årlig audit (revision) hos verkstäderna. Populariteten har hållit i sig genom åren.

För att bli ackrediterad verkstad krävs det en hel del arbete. Rutiner och dokumentation om arbetssätt skall finnas. Verksamheten och rutinerna hos den ackrediterade verkstaden ska beskrivas i en kvalitetsmanual. Manualen ska löpande användas för att beskriva, planera, utvärdera och förbättra verksamheten. Manualen måste även uppfylla kraven som finns beskrivna i standarden SS-EN ISO/IEC 17020.

En revisor från Swedac gör en årlig revision (audit) för att kontrollera att verkstaden fortsatt uppfyller kraven för ackrediteringen.
– Vi kommer att hålla kontrollantutbildningarna löpande på olika orter, berättar Henric Sandberg, utbildningsledare på NDT Training Center. – Kontakta oss här om du vill lära dig att släcka tvåor!

Se kursbeskrivning här.

Länkar till Swedac:

2017-06-21T12:15:56+02:00Fordonsbesiktning, Utbildning|
Go to Top