Oförstörande provning och inspektion2020-01-27T13:22:49+01:00

Oförstörande provning och inspektion

0
utfärdade certifikat sedan 2007

Vår förhoppning är att NDT Training Centers kursprogram inom oförstörande provning ska vara ett starkt utbildningsalternativ inom ert företag. Kurser i oförstörande provning förutsätter att deltagaren har kunskaper om materialframställning, materialtyper, svetsning och förekommande defekttyper samt grundläggande praktisk erfarenhet i metoden. Som introduktion kan vi varmt rekommendera våra webbutbildningar i grundläggande teknik.

Möt några av våra kursdeltagare här!

Aktuellt

Fler nyheter

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad!
Prenumerera på nyheter här:Teknisk kvalitet med Oförstörande provningFordonsbesiktning