Nivå 3-utbildning: Allmän del2019-09-04T12:18:34+01:00

Nivå 3-utbildning: Allmän del

En nivå 3-person på ett företag ska inneha sådana kunskaper och erfarenheter att den kan rekommendera rätt OFP-metod samt att tillsammans med t. ex. en konstruktör samråda om acceptansgränser mm.

En nivå 3-person kan dessutom ansvara för att standarder följs, att OFP-personalen har giltiga certifikat samt att rätt teknik tillämpas och att företagets kvalitetssystem efterlevs inom området Oförstörande provning.

Kursplats

Denna kurs genomförs i NDT Training Centers lokaler, Regattagatan 23, Västerås.

Boka här

Kursupplägg

En fördjupning i framförallt teorin och genomförs i den metod som gäller för den blivande nivå 3:an, standarder inom metoden, procedurskrivning.

Kursinnehåll

  • En basdel (A1) med materiallära, svetsteknik, brottmekanik och kvalitetssäkring.
  • En basdel (A2) med examinerings- och certifieringssystem.
  • En teoretisk examinering på nivå 2 (del B) i 4 av OFP-metoderna ET, MT, PT, RT, UT samt VT, där RT och UT är obligatoriska. 

Metoddel

Mer information kring metoddelen av nivå 3-kurserna hittar du under respektiv metod nedan.

Induktiv provning

Penetrantprovning

Radiografering

Magnetpulverprovning

Ultraljudsprovning

Visuell kontroll

Kompletterande dokument

Övrig information

Prislista certifiering
Priser på certifiering enligt SS-EN ISO 9712/NORDTEST.

Fullsatt kurs
Vid fullsatt kurs, kontakta oss så försöker vi anordna ytterligare ett kurstillfälle.

Behov av hotell?
Vi har rabatterade priser på hotell. Vill Ni att vi ombesörjer bokning av hotellrum anger Ni det på anmälan.

Vi utfärdar synintyg
Synintyg krävs för att få ut sitt certifikat, vilket vi kan ordna på plats. Synintyget ska vara efter Jæger 1 eller Times New Roman 4.5 på minst 30,5 cm och efter Ishihara´s färgseende samt ONE TUV BV, Shades of Gray.