Ansökan certifiering2020-04-30T14:44:49+02:00

Ladda ner ansökningsblanketter

Information om vår ackreditering

Med anledning av att vår tillsynsmyndighet, Swedac, påvisade en brist i vår certifieringsordning för ofp har NDT Training Center fått en tillfällig indragning av ackrediteringen för delmetoden Induktiv Provning (ET).
Läs mer…