Examinering och certifiering (OFP)2019-01-15T11:41:12+00:00

Vi examinerar och certifierar din personal

Certifiering OFP

NDT Training Center är ackrediterade av SWEDAC som certifieringsorgan enligt ISO/IEC 17024. Ackrediteringen omfattar att examinera och certifiera personal enligt examineringssystemet SS-EN ISO 9712 och SS-EN ISO 9712/Nordtest. NDT TC är även anmält 3:e partsorgan för certifiering av ofp-personal för provning av tryckbärande anordningar (PED) enligt AFS 2016:1/PED 2014/68EU.

I januari 2013 ersatte EN-ISO 9712 2012 EN 473 för certifiering av ofp-personal. Tidigare utfärdade EN-473 certifikat gäller till nästkommande 5-års förlängning alternativt 10-års omcertifiering. Läs mer om den senaste standarden här.

Certifieringen innebär krav på genomgången kurs, syntest, godkänd examinering (skriftliga och praktiska prov) samt praktisk erfarenhet inom metoden. De tre första kraven kan vi bistå med, den sista (erfarenheten) inhämtas på det egna företaget och ska vara relevant för aktuell certifiering, se sidan under respektive metod.

SS-EN ISO 9712 beskriver de generella kraven gällande utbildning, examinering och certifiering av OFP-personal, därför används Nordtestsystemet som tillämpningsstandard i Norden. Examineringen kan anpassas till olika verksamheter och t ex begränsas i omfång.

Följande indelning görs enligt SS-EN ISI 9712 och 9712/Nordtest

Produktsektorer:

  • c – Gjutgods
  • f – Smide.
  • w – Svets.
  • t – Rör och rörledningar.
  • wp – Valsade produkter.

Industrisektorer:

  • IMA – Metalltillverkning (c, f, t, w och wp).
  • IPI – Tillverkningsmontage. Återkommande provning (c, f, t, w och wp).
  • IRM – Järnväg (f, w och wp).
  • IAE – Flyg (c, f, t, w och wp).
  • IMU (gäller endast för 9712/Nordtest) – Multisektor (inkl IMA, IPI, IRM och IAE).

Anges inget annat nedan gäller priset för en fullständig examinering inkl certifiering enligt SS-EN ISO 9712/Nordtest enligt ett grundutförande för den multisektor som anges. Examineringen kan anpassas efter era behov, genom att välja till annan kategori eller utbyte av objekt.

Läs mer
Läs mer
Läs mer
Läs mer
Läs mer