Examinering och certifiering (OFP)2021-05-14T10:08:36+02:00

EXAMINERING OCH CERTIFIERING – OFP

VI EXAMINERAR OCH CERTIFIERAR ER PERSONAL – CERTIFIERING OFP

Läs mer om vår ackreditering på Swedacs webbplats.NDT Training Center är ackrediterade av Swedac som certifieringsorgan enligt ISO/IEC 17024. Ackrediteringen omfattar att examinera och certifiera personal enligt certifieringssystemet SS-EN ISO 9712/Nordtest. NDT TC är även anmält 3:e partsorgan för certifiering av ofp-personal för provning av tryckbärande anordningar (PED) enligt AFS 2016:1/PED 2014/68EU.

Certifieringen innebär krav på genomgången kurs, syntest, godkänd examinering (skriftliga och praktiska prov) samt praktisk erfarenhet inom metoden. De tre första kraven kan vi bistå med, den sista (erfarenheten) inhämtas på det egna företaget och ska vara relevant för aktuell certifiering, se sidan under respektive metod.

SS-EN ISO 9712 beskriver de generella kraven gällande utbildning, examinering och certifiering av OFP-personal, därför används Nordtestsystemet som tillämpningsstandard i Norden. Examineringen kan anpassas till olika verksamheter och t ex begränsas i omfång. En SS-EN ISO 9712/Nordtest-certifiering innebär alltså att samtliga krav som anges i standarden SS-EN ISO 9712 är uppfyllda.

Certifikatets behörighet kan vid behov anpassas efter kunders behov avseende teknik eller vilka produkter som ska undergå provning. Vi har möjlighet att företagsanpassa utbildning med efterföljande examinering mot industrin. Kontakta oss gärna för att diskutera fram ett upplägg.

FÖLJANDE INDELNING GÖRS ENLIGT 9712/NORDTEST

Produktsektorer:

  • c – Gjutgods
  • f – Smide.
  • w – Svets.
  • t – Rör och rörledningar.
  • wp – Valsade produkter.

Industrisektorer:

  • IMA – Metalltillverkning (c, f, t, w och wp).
  • IPI – Metalltillverkning, montage och återkommande provning, tillverkande industri.
  • IRM – Järnväg (f, w och wp).
  • IAE – Flyg (c, f, t, w och wp).

Anges inget annat nedan gäller priset för en fullständig examinering inkl certifiering enligt SS-EN ISO 9712/Nordtest enligt ett grundutförande för den multisektor som anges. Examineringen kan anpassas efter era behov, genom att välja till annan kategori eller utbyte av objekt.

Certifieringsprocessen

Läs mer

Ansökan certifiering

Läs mer

Priser certifiering

Läs mer
Go to Top