ISO-standard2017-07-12T12:49:48+00:00

Ny ISO-standard för certifiering 1 januari 2013

Certifikat utfärdade enligt SS-EN 473 (och även enl SS-EN ISO 9712 i framtiden) har giltighetsperioder på 5 år innan förlängning ska göras samt ytterligare 5 år innan 10 års re-certifiering kan göras. Enligt SS-EN ISO 9712 fortsätter tidigare utfärdade SS-EN certifikat att gälla till nästa ordinarie 5 års period är slut. Inget nytt certifikat med SS-EN ISO 9712 behöver alltså utfärdas för att krav ska vara uppfyllda.

Eftersom NDT Training Center samarbetar inom de Nordiska länderna inom Nordtest systemet pågår en diskussion om tillämpningen av den nya standarden. Skillnaderna mellan dessa två standarder är små varför det i dagsläget endast diskuteras ett fåtal detaljer.

En nyhet är 10 års re-certifieringen av nivå 3. SS-EN ISO 9712 kräver att en nivå 3 person ska uppvisa bevis på praktisk kompetens i samband med 10 års re-certifieringen. Kan detta inte verifieras krävs att ett praktiskt prov motsvarande nivå 2 ska genomföras.

I de fall den övertagande standarden beskriver kortare kurstider har beslut tagits om att de inarbetade kurstiderna som tillämpats för SS-EN 473 kommer att behållas. Detta gäller för Ultraljudprovning, nivå 1 där kurstiden i nya standarden sänkts till 40 timmar. Här kommer även i framtiden 64 timmar att tillämpas, detta eftersom vi finner att det finns starkt behov av denna extra kurstid för att klara examineringen.

En ny revision av Nordtest styrande dokument DOC GEN 010 finns utgiven och finns tillgänglig under rubriken ”Ladda ned”.