Penetrantprovning, nivå 22019-02-27T13:44:28+00:00

Certifiering penetrantprovning, nivå 2

Penetrantprovning (PT) är den mest använda av ofp-metoderna. Grundprincipen är enkel, en färgad vätska appliceras på en yta, efter en viss tid avlägsnas överskottspenetranten, varefter en framkallare sprayas på. Färg som sugits in i t ex en spricka i ytan indikeras som en färgad linje i framkallaren.

Boka här

Kursupplägg

Kurs: 40 timmar

Genomgång av teoretiska avsnitt varvat med praktiska övningar.

Examinering

Examinering och certifiering sker normalt direkt till nivå2, vilket är det som beskrivs nedan. Önskas nivå1 behörighet kan även detta genomföras, kontakta oss för mer information.
Tid för examinering: ca 2 dagar
Följande delar prov ingår i examineringen:
a) Allmänt prov, 30 frågor av flervalstyp. Frågorna behandlar teori om penetrantprovning av allmän karaktär. Inga hjälpmedel är tillåtna.
b) Speciellt prov, 30 frågor av flervalstyp. Frågorna behandlar teori om penetrantprovning. Frågor som berör de vanligaste standarderna förekommer. Examinanden får ha tillgång till dessa under examineringen. (Antal frågor och dess inriktning kan variera beroende på vilken sektor som avses. Det som beskrivs gäller den vanligast valda sektorn, IMU)
c) Praktiskt prov. Antal objekt och typ bestäms av vilken sektor som examineringen avser. För sektor IMU ska 5 objekt provas. Maximalt tillåten tid per objekt är 1 tim. För annat val av sektor, kontakta oss vid frågor angående antal objekt och tidsåtgång.
d) Upprättande av en arbetsinstruktion ämnad för en nivå1 person. Max tillåten tid 90 minuter. Examinanden får ha tillgång till tillämpliga standarder under examineringen.
De viktigaste standarderna är:
– SS-EN ISO 3452-1 (PT generella principer)
– SS-EN ISO 23277 (acceptansnivåer, svets)
– SS-EN ISO 1371-1 (stålgjutgods)
– SS-EN ISO 10228-2 (stålsmiden)
– SS-EN ISO 3059 (betraktningsförhållanden)

För certifiering krävs:
– godkänd examinering med ett betyg på minst 70% på samtliga delar
– av NDT TC godkänd kurs på minst 40 timmar
– godkänd syntest som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9712
– erfarenhet inom metoden på minst 4 månader (inkl krav för nivå1, 1 mån).

Läs mer om certifieringsprocessen här.

Kurslitteratur

Kompendiet Penetrantprovning nivå 2 med övningsfrågor.
Lånestandarder.

Styrande dokument

EN ISO 9712

Nordtest Doc Gen 010

Standarder för penetrantprovning och acceptansnivå för respektive sektor (svets, gjutgods, smide).

Kursinnehåll

  • Allmänt om metoden, fysikaliska grunder.
  • Möjligheter och begränsningar.
  • Inverkan på miljön.
  • Penetrantsystem och utrustning.
  • Kontroll av utrustning, utvärdering av indikationer.
  • Val av metod, utfärdande av arbetsinstruktion samt praktiska övningar.
  • Genomgång av relevanta standarder för penetrantprovning.

Teoretisk och praktisk erfarenhet

  • 40 dokumenterade kurstimmar.
  • 4 månaders praktik.

Påbyggnadskurser

Penetrantprovning nivå 3

Kursavgift

17.500:– exkl mervärdesskatt. Kaffe samt kurslitteratur ingår i kursavgiften.
Kostnad för examinering/certifiering tillkommer, se separat prislista nedan.

Kursplats

Denna kurs ges i NDT Training Centers lokaler, Regattagatan 23, Västerås.

Kompletterande dokument

Övrig information

Prislista certifiering
Priser på certifiering enligt SS-EN ISO 9712/NORDTEST.

Fullsatt kurs
Vid fullsatt kurs, kontakta oss så försöker vi anordna ytterligare ett kurstillfälle.

Behov av hotell?
Vi har rabatterade priser på hotell. Vill Ni att vi ombesörjer bokning av hotellrum anger Ni det på anmälan.

Vi utfärdar synintyg
Synintyg krävs för att få ut sitt certifikat, vilket vi kan ordna på plats. Synintyget ska vara efter Jæger 1 eller Times New Roman 4.5 på minst 30,5 cm och efter Ishihara´s färgseende samt ONE TUV BV, Shades of Gray.