Visuell kontroll, nivå 22019-02-27T15:43:39+00:00

Certifiering visuell kontroll, nivå 2

Utbildningen bygger på att lära sig bedöma svetsförband, gjut- och smidesdetaljer samt ytor visuellt. Bedömning av skademekanismer som exempelvis olika typer av korrosion behandlas även.

Denna utbildning  är för dig som arbetar som inspektör, kontrollant och avsynare. Verkstadspraktisk erfarenhet inom svetsområdet underlättar inlärandet.

Boka här

Kursupplägg

Kurs: 40 timmar

Genomgång av teoretiska avsnitt. Praktik där provning av olika material med alla typer av diskontinuiteter och formavvikelser i övningsobjekten ingår.

 

Examinering

Examinering och certifiering sker normalt direkt till nivå 2, vilket är det som beskrivs nedan. Önskas nivå 1-behörighet kan även detta genomföras, kontakta oss för mer information.
Tid för examinering: ca 2 dagar.
Följande delprov ingår i examineringen:
a) Allmänt prov, 30 frågor av flervalstyp. Frågorna behandlar teori om visuell inspektion av allmän karaktär. Inga hjälpmedel är tillåtna.
b) Speciellt prov, 30 frågor av flervalstyp. Frågorna behandlar teori om visuell inspektion. Frågor som berör de vanligaste standarderna förekommer. Examinanden får ha tillgång till dessa under examineringen. (Antal frågor och dess inriktning kan variera beroende på vilken sektor som avses. Det som beskrivs gäller den vanligast valda sektorn, IMU)
c) Praktiskt prov. Antal objekt och typ bestäms av vilken sektor som examineringen avser. För sektor IMU ska 5 objekt provas. Maximalt tillåten tid per objekt är 1 tim. För annat val av sektor, kontakta oss vid frågor angående antal objekt och tidsåtgång.
d) Upprättande av en arbetsinstruktion ämnad för en nivå1 person. Max tillåten tid 90 minuter. Examinanden får ha tillgång till tillämpliga standarder under examineringen.
De viktigaste standarderna är:
– SS-EN ISO 13018 (VT generella principer)
– SS-EN ISO 17637 (VT kontroll av svets)
– SS-EN ISO 5817 (kvalitetsnivåer, svetsar i stål, nickel och titan)
– SS-EN ISO 10042 (kvalitetsnivåer, svetsar i aluminium)
– SS-EN ISO 6520-1 (klassificering av diskontinuiteter och formavvikelser)
– SS-EN ISO 13927 (utrustning)
För certifiering krävs förutom godkänd examinering en godkänd kurs på minst 40 tim, godkänd syntest samt en erfarenhet inom metoden på minst 4 månader (inkl krav för nivå1).

Läs mer om certifieringsprocessen här.

Kurslitteratur

Kompendiet Visuell kontroll nivå 2 med övningsfrågor.
Lånestandarder.

 

Styrande dokument

EN ISO 9712.
Nordtest Doc Gen 010.
SS-EN ISO 5817.
SS-EN ISO 6520.
SS-EN ISO 10042.
SS-ISO 2553.

Kursinnehåll

  • Utbildningen följer EN ISO 9712/Nordtests riktlinjer för VT-nivå 2.
  • Tyngdpunkten är lagd på inspektion av svets och svetsade konstruktioner, men berör även ytor och defekter i smiden samt gjutgods.
  • Ett avsnitt behandlar korrosion och olika korrosionsformer i metaller.

 

Teoretisk och praktisk erfarenhet

  • 40 dokumenterade kurstimmar.
  • 4 månaders praktik.

Kursavgift

17.500:– exkl mervärdesskatt. Kaffe samt kurslitteratur ingår i kursavgiften. Kostnad för examinering/certifiering tillkommer, se separat prislista nedan.

Kursplats

Denna kurs ges i NDT Training Centers lokaler, Regattagatan 23, Västerås.

Påbyggnadskurser

Visuell kontroll nivå 3.

Kompletterande dokument

Övrig information

Prislista certifiering
Priser på certifiering enligt SS-EN ISO 9712/NORDTEST.

Fullsatt kurs
Vid fullsatt kurs, kontakta oss så försöker vi anordna ytterligare ett kurstillfälle.

Behov av hotell?
Vi har rabatterade priser på hotell. Vill Ni att vi ombesörjer bokning av hotellrum anger Ni det på anmälan.

Vi utfärdar synintyg
Synintyg krävs för att få ut sitt certifikat, vilket vi kan ordna på plats. Synintyget ska vara efter Jæger 1 eller Times New Roman 4.5 på minst 30,5 cm och efter Ishihara´s färgseende samt ONE TUV BV, Shades of Gray.