Grundutbildningar2017-07-07T13:37:12+01:00

Grundutbildningar: Teknisk kontroll och grundläggande baskunskaper

Studier visar att du kan hålla 6-7 saker i minnet utan att påminnas på nytt. Därför är traditionell utbildning med heldagar inte alltid så resurseffektivt som många tror. Det är ibland bättre att portionera ut kunskapen över tid och omsätta den praktiskt direkt på arbetsplatsen för högre effektivitet.

Med våra onlinebaserade utbildningar kan du pausa, anteckna och repetera kursen så mycket du vill och behöver. Före, under och efter kurserna genomförs diagnostiska prov och övningsuppgifter. Varje utbildning avslutas med ett slutprov som leder till diplom efter godkänt resultat. I ett flertal fall genomförs även praktiska övningar och slutprov baserat på fysiska objekt som levereras till kursdeltagarens arbetsplats.

Detta får du med våra grundutbildningar

  • Personalen utvecklas efter behov och målsättning.
  • Lägre utbildningskostnader och ökad utvecklingstakt.
  • Mindre än halva tidsåtgången jämfört med traditionell utbildning.
  • Mer kostnadseffektivt än traditionell utbildning.
  • Lägre kostnader för produktionsbortfall.
  • Inga resekostnader.
  • Ni kan enkelt följa resultat och får ett kvitto på medarbetarens kunskaper.
  • Välj mellan enstaka utbildningar eller obegränsad tillgång till hela vårt utbud till ett fast och lågt pris jämfört med traditionella utbildningar.