Allmän OFP2017-07-11T13:32:09+01:00

Allmän OFP

Kursen ger allmän kunskap om de vanligaste OFP-metoderna, deras möjligheter och begränsningar samt hur metoderna kompletterar varandra. Resultat webbaserad examinering > 70 % rätt svar.

Beställ kurs här

Kursupplägg

Omfattning: ca 2-3 dagar.

Examinering

Kursintyg med webbprovresultat efter genomförd webutbildning.

Kurslitteratur

Kursen är webbaserad.

Uppgifter

Övningsuppgifter, flervalsfrågor efter varje kapitel samt webbaserat avslutningsprov.

Kursinnehåll

OFP-teori, praktiska förevisningar samt egna övningar.

Kursavgift

3.000:- exkl mervärdesskatt.