Filmgranskning RT 22017-07-11T13:32:39+01:00

Filmgranskning RT 2

Se till att regelbundet fräscha upp kunskaperna i filmgranskning samt vara rätt förberedd inför 10-års re-certifiering. Pröva kunskaperna i filmgranskning genom att genomföra ett diagnostiskt prov. Ditt provresultat ska minst vara 4 rätt av 5 möjliga.

Beställ kurs här

Kursupplägg

Provet tar ca 1 timme att genomföra.
Repetitionskursmaterialet tar ca 2 dagar.

Examinering

Kursintyg efter godkända prov.

Kurslitteratur

Kursen är webbaserad.

Kursinnehåll

Kursen innehåller ett diagnostiskt prov samt ett repetitionmaterial i RT.

Kursavgift

500:- exkl. mervärdesskatt.
Kursen är kostnadsfri om du är anmäld till RT omcertifieringskurs.