Grundläggande materialkunskap, del 12020-03-16T06:28:49+02:00

GRUNDLÄGGANDE MATERIALKUNSKAP – DEL 1

GRUNDLÄGGANDE MATERIALKUNSKAP – DEL 1

Kursen ska ge en översiktlig kunskap om materiallära. Kursen inriktas främst mot stål och andra metalliska material men behandlar kort även keramer och polymera material.

Beställ kurs här

Omfattning: ca 2-3 dagar.

Grundläggande materiallära främst gällande metalliska material. Begrepp som behandlas är:

  • Ståltillverkning och provning av material och svetsar.
  • Metallografi, metallegenskaper, legeringar och fasdiagram.
  • Järn-kol legeringar

2.000:- exkl mervärdesskatt.

Kursen är webbbaserad.

Övningsuppgifter, flervalsfrågor efter varje kapitel samt webbaserat avslutningsprov

Kursintyg med webbprovresultat efter genomförd webbutbildning.