Grundläggande materialkunskap, del 12017-07-11T13:31:18+01:00

Grundläggande materialkunskap, del 1

Kursen ska ge en översiktlig kunskap om materiallära. Kursen inriktas främst mot stål och andra metalliska material men behandlar kort även keramer och polymera material.

Beställ kurs här

Kursupplägg

Omfattning: ca 2-3 dagar.

Examinering

Kursintyg med webbprovresultat efter genomförd webbutbildning.

Kurslitteratur

Kursen är webbbaserad.

Uppgifter

Övningsuppgifter, flervalsfrågor efter varje kapitel samt webbaserat avslutningsprov.

Kursinnehåll

Grundläggande materiallära främst gällande metalliska material. Begrepp som behandlas är:

  • Ståltillverkning och provning av material och svetsar.
  • Metallografi, metallegenskaper, legeringar och fasdiagram.
  • Järn-kol legeringar

Kursavgift

2.000:- exkl mervärdesskatt.