Grundläggande materialkunskap, del 22020-03-16T06:32:17+02:00

GRUNDLÄGGANDE MATERIALKUNSKAP – DEL 2

GRUNDLÄGGANDE MATERIALKUNSKAP – DEL 2

Kursen ska ge en fortsatt översiktlig kunskap om materiallära. Kursen är en fortsättning på Materiallära del 1. Kursen inriktas främst mot stål och andra metalliska material och behandlar endast kort även keramer och polymera material.

Beställ kurs här

Omfattning: ca 2-3 dagar.

Grundläggande materiallära främst gällande metalliska material. Begrepp som behandlas är:

  • Värmebehandling av grundmaterial och svetsförband i stål
  • Svetsförbandets struktur
  • Kolstål och kolmanganstål
  • Olika typer av stål och deras svetsbarhet
  • Polymera material

2.000:- exkl mervärdesskatt.

Kursen materialteknik del 2 är webbaserad.

Övningsuppgifter, flervalsfrågor efter varje kapitel samt webbaserat avslutningsprov.

Kursintyg med webbprovresultat efter genomförd webutbildning.