Introduktion UT 12017-07-11T13:38:13+01:00

Introduktion UT 1

Vara rätt förberedd i inför UT 1 kursen. Klara minst 80% rätt på diagnostiskt prov i grundläggande matematik. Introduceras i ultraljudsteori. Att ha övat praktiskt i ultraljud innan kursstart.

Kontakta oss för att beställa denna kurs!

Beställ kurs här

Kursupplägg

Introduktionsmaterialet tar 2-4 timmar att genomföra. För att testa sina kunskaper i grundläggande matematik genomförs först webbaserade diagnostiska prov. Vid mindre antal rätt än 80% så genomförs webbaserade matematikutbildningsmoduler med övningar. Efter att man gått igenom utbildnigarna genomför man de diagnostiska proven ytterligare en gång.

Examinering

Kursintyg efter godkända prov.

Kurslitteratur

Kursen är webbaserad.

Kursinnehåll

Kursen innehåller introduktionsmaterial i ultraljudsprovning inklusive övningsfrågor.

Ett diagnostiskt prov i grundläggande matematik för ultraljudsprovning samt en enkät med frågor som berör kursdelagarens tidigare erfarenheter av ultraljudsprovning.

Kursavgift

1.000:- exkl mervärdesskatt.
Kursen är kostnadsfri om man är anmäld på UT 1.