Svetsdefekter2017-11-17T12:40:39+01:00

Svetsdefekter

Efter avslutad utbildning ska kursdeltagaren känna till de vanligast förekommande svetsdiskontinuiteterna och formavvikelserna. Varför de uppkommer och hur man kan förebygga dem. Kursdeltagaren ska även vara väl förberedd för vidareutbildning i tillämpning av standarder som berör dimensionskontroll och kvalitetsnivåer gällande diskontinuiteter och formavvikelser inom svetsområdet, exempelvis EN-ISO 5817.

Beställ kurs här

Kursupplägg

Omfattning: ca 2-3 dagar.

Examinering

Kursintyg med webbprovresultat efter genomförd webutbildning.

Kurslitteratur

Kursen är webbaserad.

Uppgifter

Övningsuppgifter, flervalsfrågor efter varje kapitel samt webbaserat avslutningsprov.

Förkunskaper

Översiktlig kunskap om de vanligaste svetsmetoderna.
Kunskaper i grundläggande materiallära.

Kursavgift

3.000:- exkl mervärdesskatt.

Kursinnehåll

Svetsdiskontinuiteter:

 • Varmsprickor
 • Kallsprickor
 • Pipe/kratersrickor
 • Bindfel
 • Porer
 • Smältdiken
 • Slagginneslutningar
 • Inneslutningar av volfram och koppar
 • Skiktbristningar
 • Tändmärken
 • Svetssprut

Formavvikelser:

 • Katet- och a-måttsavvikelse
 • Ofullständig inträngning (rotfel)
 • Svetsråge och fattningskant
 • Överrunnen svets
 • Rotvulst och genomrinning
 • Ej utfylld svets
 • Undansjunken svets
 • Valv
 • Kantförskjutning